Papeļu audzēšanas pieredze Itālijā un rūpniecisko plantāciju ekonomiskā nozīme

Papeles ir ļoti ātraudzīgi koki, un rūpnieciski papeļu plantācijas tiek audzētas daudzās pasaules valstīs, arī Eiropā – no Itālijas līdz pat Zviedrijai. Pat ledāju un vulkānu zemē Islandē,  kur pēdējos gados lieli līdzekļi tiek ieguldīti mežu izveidei, papeles ir iedzīvojušās un sasniedz vērā ņemamas krājas. Lai vēl vairāk palielinātu koku ātraudzību un uzlabotu to produktivitāti, papeļu sugas tiek savstarpēji krustotas.

Eiropas valstu vidū Itāliju var uzskatīt par līderi papeļu rūpniecisko plantāciju audzēšanas tehnoloģiju attīstības ziņā. Turklāt Itālijā papeļu plantāciju audzēšana vairāk līdzinās lauksaimnieciskajai ražošanai, nevis mežsaimniecībai, tā kā koksnes plantāciju audzēšanai lauksaimniecības zeme nav jātransformē par meža zemi, un īpašnieks jebkurā brīdī var brīvi izlemt, ko audzēt savā zemē – koksni vai kādu no lauksaimniecības kultūrām. Itālijā papeļu plantācijas audzē aptuveni 100 000 hektāru platībā, kas nodrošina vienu daļu no valsts kokapstrādes rūpniecībai nepieciešamajiem resursiem.

Salīdzinājumā ar klasisko mežsaimniecību, kur rotācija var būt no 80 līdz 100 gadiem, papeļu plantāciju aprite ir tikai 15 gadi. Līdz ar to saimnieciskais risks plantāciju bojājumu vai pat bojāejas rezultātā ir mazāks.

Itālijā tradicionāli papeles audzētas, lai iegūtu izejmateriālu finierrūpniecības vajadzībām. Šo plantāciju audzēšanas tehnoloģijas ir ļoti attīstītas un raksturojas ar augstu mehanizācijas pakāpi. Finierkluču plantācijas tiek ierīkotas ar liela izmēra spraudeņiem; ierīkošanas biezums – 238 līdz 278 koki uz hektāra.  Finierkluču plantāciju rotācija ir 10 līdz 15 gadi, atkarībā no tā, kad tiek sasniegti koku mērķa parametri (vidējais koka tilpums 1 m3). Itālijā papeļu plantāciju produktivitāte ir ļoti augsta. Vidējais krājas pieaugums plantāciju aprites laikā sasniedz pat 30 m3/ha.

 

Lasīt vairāk:www.agroforestrylatvia.blogspot.com

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *