Pieejamais atbalsts mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošanai

Valsts Lauku tīkla pasākumu ietvaros Meža konsultāciju pakalpojumu centrs sagatavojis informatīvu pārskatu par Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam pasākuma „Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto postījumu vietās” īstenošanu.

Pasākuma mērķis ir ilgtspējīga meža zemes apsaimniekošana, atjaunojot mežsaimniecības ražošanas potenciālu un samazinot ugunsgrēkos un dabas katastrofās mežam nodarītos postījumus.

Atbalsts paredzēts mežaudzes ierīkošanas un kopšanas izmaksu segšanai. Atbalsta saņemšanai var pieteikties:

  • ja mežaudzes atjaunošanai izmanto stādāmo materiālu, kas atbilst normatīvajos aktos par meža reproduktīvo materiālu noteiktajām prasībām;
  • ja stādīto koku īpatsvars atjaunotajā mežaudzē ir vismaz 50%;
  • ja mežaudze ir atjaunota un atbilst kritērijiem, kas noteikti normatīvajos aktos par meža atjaunošanu.

Maksimālais projektu skaits un atbalsta apjoms vienam pretendentam nav ierobežots. Pieejamais atbalsta apjoms mežaudzes ierīkošanai atkarībā no audzes sastāva ir no 372 Ls/ha līdz 913 Ls/ha. Savukārt pieejamais finansējums mežaudzes kopšanai gadā ir 119 Ls/ha.

 

Lasīt vairāk:www.mkpc.llkc.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *