MK akceptēti divi jaunu būvnormatīvi – būvakustika un būvju ugunsdrošība

Šā gada 28.jūnijā Ministru kabineta sēdē tika apstiprināti divi jauni būvnormatīvi – trokšņu aizsardzības un akustiskās prasības būvēm un ugunsdrošības prasības būvēm. Jaunā Latvijas būvnormatīva LBN 016-11 „Būvakustika” būtiskākā izmaiņa attiecībā pret esošo ir noteiktās konkrētas trokšņu aizsardzības un akustiskās prasības būvēm, kas nodrošinās iespēju projektēt būves, kurās iedzīvotāji varēs izvēlēties sev tīkamo akustisko komforta līmeni. Jaunais būvnormatīvs, atkarībā no akustiskā komforta viedokļa, nosaka būvju telpu iedalījumu četrās klasēs – A, B, C un D klasēs. Tāpat, būvnormatīvā ir noteiktas skaņas izolācijas prasības ēku iekšējām norobežojošām konstrukcijām, atkarībā no telpas iedalījuma klasēs, kā arī noteikta vides trokšņa avotu tuvumā esošo ēku ārējo norobežojošo konstrukciju nepieciešamā skaņas izolācija.

Latvijas būvnormatīvs LBN 016-11 „Būvakustika” stāsies spēkā 2011.gada 1.septembrī un aizstās šobrīd spēkā esošo Latvijas būvnormatīvu LBN 016-03 „Būvakustika”.

Latvijas būvnormatīvs LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība” izvirza minimālās ugunsdrošības prasības būvēm – jaunbūvēm, renovējamām un rekonstruējamām. Būvnormatīva teksts strukturēts būvprojektēšanas tehnoloģiskā secībā tā, lai lietotājam (projektētājam) būtu ērti to lietot. Ugunsdrošības funkcionālās prasības izvirzītas, balstoties uz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta tehnisko nodrošinājumu, kas tiek piemērots, veicot glābšanas darbus, nosakot par kritēriju būves augstākā stāva grīdas līmeni metros.

Būvnormatīvs noteiks būtiskās ugunsdrošības prasības, kas izriet no būvju plānojuma, prasības būvkonstrukciju un pielietojamo būvizstrādājumu reakcijai uz ugunsiedarbību, prasības būvkonstrukciju nestspējas nodrošināšanai ugunsgrēka un sprādziena gadījumos atkarībā no būves izmantošanas veida un iespējamās ugunsslodzes, prasības evakuācijas ceļiem un to apzīmēšanai, kā arī minimālās prasības ugunsgrēka signalizācijas un ugunsaizsardzības sistēmu ierīkošanai.

Latvijas būvnormatīvs LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība” stāsies spēkā 2012.gada 1.janvārī un aizstās pašreiz spēkā esošo būvnormatīvu LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība”.

 

 

Avots: www.em.gov.lv

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *