Saeima atbalstījusi apjomīgus grozījumus Meža likumā

Saeima šodien, 8.septembrī, otrajā lasījumā atbalstīja apjomīgus grozījumus Meža likumā, ar kuriem iecerēts samazināt administratīvo slogu un birokrātisko procedūru apjomu mežsaimniecības jomā. Otrajam lasījumam bija iesniegti 135 priekšlikumi.

Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija Meža likumu grozījumu izvērtēšanai izveidoja darba grupu, kas uzskatīja par nepieciešamu izvērtēt meža nozari ne tikai saistībā ar administratīvā sloga samazināšanu mežkopības nozarei, kā to vēlējās likumprojektu virzošā Zemkopības ministrija, bet arī izvērtēt likumprojektu daudz plašākā kontekstā – vai Latvijā netiek pārmērīgos apjomos izcirsti meži, vai šie apjomi atbilst ilgtspējīgas mežu attīstības politikai. Tāpat komisijas darba grupas uzmanībā bija kailcirtes, kuru pieaugošais apjoms uztrauc sabiedrību. Visbeidzot trešais lielais jautājums bija Valsts meža dienesta reforma.

Par pirmajiem diviem jautājumiem darba grupa nonāca pie secinājuma, ka meža ciršanas apjomi ir optimāli, tie nepārsniedz 70% no ikgadējā pieauguma un ir pat iespēja tos palielināt. Savukārt attiecībā uz kailcirtēm un meža ciršanas taktiku komisija likumprojektā iestrādājusi deleģējumu Ministru kabinetam izstrādāt precizējošus noteikumus ciršanas taktikai, kas ļauj precīzi sabalansēt trīs mežu vērtības – ekonomisko, bioloģiskās daudzveidības un sociālo jautājumu. Attiecībā uz Meža dienesta reformu – darba grupa iepazinās ar to, tomēr, tā kā šī reforma nav likuma jautājums, tad īpaši lēmumi nav likumprojektā iestrādāti.

Likumā plānots mainīt apliecinājumu saņemšanas kārtību. No likuma tiek izslēgta nodaļa par apliecinājumu izsniegšanu, taču arī turpmāk apliecinājumu būs nepieciešams saņemt, lai sāktu koku ciršanu. Tas nebūs vajadzīgs, lai cirstu kokus, kuru diametrs nepārsniedz 12 centimetrus, vai jaunaudzi līdz 20 gadu vecumam. Tāpat apliecinājums nebūs nepieciešams ārkārtas situācijās, kā arī, ierīkojot un uzturot robežstigas. Savukārt, cērtot sausos un vēja gāztos kokus, meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam par to reizi gadā būs jāpaziņo Valsts meža dienestam.

Meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam būs pienākums izstrādāt meža apsaimniekošanas plānu, ja kopējā apsaimniekotā meža platība pārsniedz 10 000 hektāru. Plānots, ka turpmāk par īpašumā vai tiesiskā valdījumā esošu mežu būs jāveic ne tikai pirmreizējā inventarizācija, bet tā būs jāatkārto vismaz reizi 20 gados. Komisija atbalstīja normu, ka inventarizāciju varēs veikt akreditētā atbilstības novērtēšanas institūcijā sertificēta persona, kuras profesionālā darbība būs civiltiesiski apdrošināta.

Meža likumā arī paredzēts mainīt nosacījumus, kādos gadījumos atļauta kailcirte un kā veicama sanitārā cirte. Cērtot kokus, būs jāsaglabā vismaz desmit kubikmetri atmirušas koksnes. Aizliegts nocirst kokus, kuri sasnieguši dižkoku izmēru.

Aizsargjoslu likumā Saeima noraidīja priekšlikumu aizliegt aizsargjoslās gar autoceļiem būvēt jaunas ēkas un rekonstruēt nedzīvojamās ēkas par dzīvojamajām.

 

Avots: “Nozare.lv”

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *