Atskats uz semināru par bērza plantāciju ierīkošanu un apsaimniekošanas metodēm

Šī gada 30. augustā Latvijas Valsts mežzinātnes institūta zinātnieki organizēja semināru meža īpašniekiem un apsaimniekotājiem „Bērza plantāciju ierīkošanas un apsaimniekošanas metodes”, informējot par aktualitātēm un demonstrējot lauksaimniecības zemju apmežojumus – bērzu stādījumos ierīkotos eksperimentālos objektus. Seminārs tika organizēts uzņēmumu SIA Bergvikskog un SIA „Latvijas Finieris Mežs” darbiniekiem. Minētie uzņēmumi apsaimnieko ievērojamas zemju platības, kurās prioritārā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. Semināra ietvaros sastāvēja no LVMI „Silava” zinātnieku un SIA „Latvijas Finieris Mežs” darbienieku priekšlasījumiem, kā AS “Latvijas Finieris” zemju platībās ierīkoto eksperimentālo objektu apmeklējuma.

Seminārā LVMI Silava meža atjaunošanas un ieaudzēšanas pētniecības  virziena speciālisti iepazīstināja ar Eiropas Savienības reģionālās attīstības fonda (ERAF) programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas”, prioritātes 2.1. “Zinātne un inovācijas”, pasākuma 2.1.1. “Zinātne, pētniecība un attīstība”, aktivitātes 2.1.1.2. “Atbalsts zinātnei un pētniecībai” LVMI Silava realizētajos projektos gūtajām atziņām un paveikto: vadošais pētnieks Kaspars Liepiņš pastāstīja par pētījumiem par bērza mežaudžu apsaimniekošanu LVMI „Silava”, kas veikti projekta “Bērza koksnes plantāciju ierīkošanas un apsaimniekošanas tehnoloģiju izstrāde” (Nr. 2010/0319/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/136) ietvaros; vadošā pētniece Dagnija Lazdiņa ziņojumā “Daudzfunkcionālu lapu koku un enerģētisko augu plantāciju ierīkošanas un apsaimniekošanas modeļu izstrāde – pirmie rezultāti” informēja par iecerēm un sasniegto ERAF projekta Nr. 2010/0268/2DP/2.1.1.1.0/APIA/VIAA/118 ietvaros.

 

Lasīt vairāk: www.silava.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *