Turpinās projektu iesniegumu pieņemšana meža ekonomiskās vērtības uzlabošanai

Kopš pagājušā gada janvāra, kad tika atklāta trešā pieteikšanās kārta atbalsta saņemšanai meža ekonomiskās vērtības uzlabošanai, Reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs iesniegti 588 projekti ar kopējo pieteikto finansējuma summu – 1,12 miljoni latu, kas ir 14,05% no pieejamā publiskā finansējuma (8 miljoniem latu), liecina Lauku atbalsta dienesta informācija.

Savukārt atbalsta saņemšanai mežaudžu atjaunošanai un kopšanai, kas iznīcinātas vai bojātas ugunsgrēku, vējlaužu vai vējgāžu ietekmē, Lauku atbalsta dienestā kopš aizvadītā gada 7.oktobra saņemti 137 projektu pieteikumi ar kopējo pieprasīto summu 337 698 latu, kas ir 33,77% no pieejamā publiskā finansējuma.

Pasākuma „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” mērķis ir palielināt meža ekonomisko vērtību, nodrošinot ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu. Pasākuma ietvaros tiek atbalstīta jaunaudžu kopšana, mazvērtīgu mežaudžu nomaiņa, t.sk. augsnes sagatavošana stādīšanai, stādāmā materiāla iegāde, kā arī jaunu instrumentu un aprīkojuma, kas paredzēts jaunaudžu kopšanai un mazvērtīgu mežaudžu nomaiņai, iegāde. Projekta ietvaros maksimālā platība, par kuru pretendentam tiek piešķirts atbalsts viena gada laikā, nav ierobežota. Atbalsta apjoms vienam projektam ir 50% no attiecināmajām izmaksām. Maksimālā atbalsta summa ir robežās no 210Ls/ha – 840Ls/ha atkarībā no pasākuma aktivitāšu tipa.

Savukārt pasākuma “Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana” aktivitātes “Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto postījumu vietās”  mērķis ir ilgtspējīga meža zemes apsaimniekošana, atjaunojot mežsaimniecības ražošanas potenciālu un samazinot ugunsgrēkos un dabas katastrofās (snieglauzēs, sniegliecēs, vējlauzēs un vējgāzēs) mežam nodarītos postījumus. Lai saņemtu atbalstu, mežaudzes atjaunošanai jāizmanto stādāmo materiālu, kas atbilst normatīvos aktos par meža reproduktīvo materiālu noteiktajām prasībām un stādīto koku īpatsvaram atjaunotajā mežaudzē jābūt vismaz 50%. Maksimālais projektu skaits un atbalsta apjoms vienam pretendentam nav ierobežots. Atbalsta apmērs atkarīgs no atjaunojamo mežaudžu sastāva un aktivitātes veida.

Lauku atbalsta dienests informē, ka no 10.oktobra līdz š.g. 9.decembrim tiks atvērta arī projektu iesniegšanas kārta atbalsta saņemšanai pasākuma “Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas” īstenošanai.

Šī pasākuma mērķis ir atbalstīt komersantus, kas nodrošina enerģijas ražošanu no lauksaimnieciskas vai mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas, paredzot pārdot biogāzes koģenerācijas veidā saražoto elektroenerģiju.

 

Avots:www.lad.gov.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *