Ziemeļvidzemes pieredze koksnes energoresursu ražošanā un izmantošanā

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas projekta “Koksnes enerģija un ekoloģiski tīras tehnoloģijas” ietvaros no 2011.gada 27.septembra līdz 28.septembrim organizēja divu dienu pieredzes apmaiņas braucienu uz Valkas un Valmieras reģioniem. Pieredzes apmaiņas braucienā piedalījās 30 dalībnieki – 9 no Igaunijas, 12 no Zviedrijas un 9 no Latvijas – galvenokārt mežu īpašnieki, apsaimniekotāji, siltumražotāji un valsts sektora pārstāvji.

Projekta “Koksnes enerģijas un ekoloģiski tīras tehnoloģijas” mērķis ir veicināt meža resursu efektīvu izmantošanu ekoloģiski tīras siltumenerģijas iegūšanai un paaugstināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu un jaunāko tehnoloģiju pielietošanu projektā iesaistītajos reģionos. Pieredzes brauciena mērķis – iepazīstināt projekta partnera valstu Zviedrijas un Igaunijas meža īpašniekus un meža darbiniekus ar Ziemeļvidzemes pieredzi atjaunojamo koksnes energoresursu ražošanā un izmantošanā centrālapkures sistēmās.

Pirmajā dienā dalībnieki tika iepazīstināti ar situāciju Latvijas meža sektorā, koksnes enerģijas sektora noteikumiem un likumdošanu. Dalībnieki apmeklēja z/s “Dārznieki” un iepazinās ar īpašnieka Daiņa Zuikas pieredzi šķeldas un malkas sagatavošanā, kā arī koku plantāciju audzēšanā lauksaimniecībā neizmantotās zemēs. Pirmajā dienā dalībnieki apmeklēja arī Strenču katlumāju – iepazinās ar tās līdzšinējo pieredzi šķeldas izmantošanā siltuma sagatavošanā. Strenču katlumāja 90-tajos gados izveidota sadarbībā ar Dāniju. Ar Strenču pašvaldību tika apspriesti gan plusi, gan mīnusi šādas katlumājas izveidē. Savukārt dienas noslēgumā dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar Sedas purvu un kūdras ieguvi, kas padomju laikos pamatā tika izmantota enerģijas ieguvei Rīgā. Arī šobrīd Strenču novada pašvaldība rūpīgi apsver kūdras izmatošanas iespējas Sedas pilsētas apkures nodrošināšanai.

Otrā diena sākās ar apskates objektu Valkas reģionā. Enerģijas koksnes ieguve kopšanas un dabiski apmežojušās lauksaimniecības zemju kopšanas cirtēs. Šajā apskates objektā bija iespējams redzēt darbībā šķeldotāju un iepazīties ar mehanizētu kopšanas ciršu izpildi, izmantojot ar „kniebēju” aprīkotu lauksaimniecības traktora hidromanipulatoru. Dienas noslēgumā dalībnieki apmeklēja Latvijas valsts mežu Rietumvidzemes reģionālo mežsaimniecību, uzklausot Rietumvidzemes mežsaimniecības izpilddirektoru Vilmāru Katkovski, par Latvijas valsts mežu darbību un pieredzi bioenerģijas jomā – šķeldas sagatavošanā.

Kopumā dalībnieki braucienu novērtēja kā vērtīgu un praktiskas informācijas bagātu. Atzina, ka iepazinušies ar Latvijas pieredzi bioenerģijas jautājumos un tās izmantošanas iespējām un problēmām centrālapkures sistēmās.

 

Avots:www.mkpc.llkc.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *