Atbalstam meža ekonomiskās vērtības uzlabošanai pieteikti 619 projekti

Lauku atbalsta dienests mežu īpašniekiem un meža nozares uzņēmējiem atgādina, ka Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas ietvaros turpinās projektu iesniegumu pieņemšana tādos pasākumos kā:

Pasākuma “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)” apakšpasākuma “Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas” mērķis ir atbalstīt komersantus, kas nodrošina enerģijas ražošanu no lauksaimnieciskas vai mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas, paredzot pārdot biogāzes koģenerācijas veidā saražoto elektroenerģiju.

Pasākuma “Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana” aktivitātes “Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto postījumu vietās”  mērķis ir ilgtspējīga meža zemes apsaimniekošana, atjaunojot mežsaimniecības ražošanas potenciālu un samazinot ugunsgrēkos un dabas katastrofās mežam nodarītos postījumus. Līdz 2011.gada 21.novembrim reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs šai pasākumā atbalsta saņemšanai iesniegts 141 projekts ar kopējo pieprasīto summu 350 794,98 lati, kas ir 35,08% no kārtā atvēlētā publiskā finansējuma.

Pasākuma „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” mērķis ir palielināt meža ekonomisko vērtību, nodrošinot ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu. Pasākuma ietvaros tiek atbalstīta jaunaudžu kopšana, mazvērtīgu mežaudžu nomaiņa, kā arī jaunu instrumentu un aprīkojuma, kas paredzēts jaunaudžu kopšanai un mazvērtīgu mežaudžu nomaiņai, iegāde. Kopš pagājušā gada janvāra, kad tika sākta pieteikšanās atbalsta saņemšanai, šai pasākumā līdz šā gada 21.novembrim reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs atbalsta saņemšanai iesniegti 619 projekti ar kopējo pieteikto summu 1 202 079,26 lati, kas ir 15,03% no kārtā atvēlētā publiskā finansējuma.

 

Avots: www.lad.gov.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *