Kā panākt, lai videi nekaitīga enerģētika būtu konkurētspējīga?

Eiropas Savienība (ES) izstrādājusi plānu, kurā paredzēts izmešu apjomu samazināt vairāk par 80 %, neapdraudot energoapgādes stabilitāti un konkurētspēju. Tā kā ES ir apņēmusies līdz 2050. gadam siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināt par 80 – 95 % salīdzinājumā 1990. gada līmeni, ES pēta, kādas ir iespējas atteikties no risinājumiem, kuru dēļ atmosfērā nonāk daudz oglekļa dioksīda.

Šā gada martā ES publicēja ceļvedi virzībai uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, kas attiecas uz visām ekonomikas nozarēm. ES gatavo arī īpašus plānus atsevišķām nozarēm. Pēdējais no tiem ir enerģētikas plāns laikposmam līdz 2050. gadam.

Tā kā ir grūti prognozēt, kāds nākotnē būs pieprasījums un piedāvājums, plānā iekļauti vairāki varianti, un analizēts, kādas varētu būt energosistēmas modernizācijas iespējamās sekas, problēmas un radītās iespējas. Plānā ņemtas vērā arī iespējamās ogļu cenu, tehnoloģijas un tīklu izmaiņas. Tika kombinētas četras galvenās metodes, kā atteikties no risinājumiem, kas rada pārāk daudz CO2. Tās ir šādas: energoefektivitāte, atjaunojamie enerģijas avoti, radioaktīvo atkritumu un oglekļa dioksīda uztveršana un glabāšana. Galvenie secinājumi ir šādi:

  • atteikties no risinājumiem, kas rada daudz oglekļa dioksīda izmešu, ir iespējams, un ilgākā laikposmā jaunā pieeja pat izmaksātu mazāk nekā pašreizējā;
  • ārkārtīgi svarīga ir energoefektivitāte un atjaunojamie enerģijas avoti neatkarīgi no tā, tieši kāds energoavotu sadalījums izvēlēts;
  • lai izvairītos no vēl lielākiem izdevumiem nākotnē, jāsāk ieguldīt līdzekļus infrastruktūras modernizācijā jau tagad;
  • lai izvairītos no enerģijas cenu kāpuma un nodrošinātu stabilu apgādi, ļoti nepieciešams izveidot vienoto enerģijas tirgu. Tas būtu jāizdara līdz 2014.gadam.

Visi minētie risinājumi ir iespējami tikai tad, ja klimata pārmaiņu mazināšanā iesaistīsies ikviena valsts. Tāpat neatkarīgi no centieniem atteikties no CO2 emisijas radošām tehnoloģijām, ES energotīkliem vajadzīgas investīcijas, lai nomainītu novecojošo infrastruktūru.

Tiesību aktu projekti, kas pamatojas uz minētajā plānā aprakstīto pieeju, tiks izstrādāti jau tuvākajos gados.

 

Lasīt vairāk:ec.europa.eu

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *