Pētījums par lielo plēsēju populācijas stāvokļa izmaiņām medību ietekmē

2011.gadā Medību saimniecības attīstības fonds finansējis projektu “Lielo plēsēju populācijas stāvokļa izmaiņas medību ietekmē”. Projektu īstenoja Latvijas valsts mežzinātnes institūts „Silava”; projekta vadītājs – Jānis Ozoliņš.

Latvijā lūšu populācija ir kontrolēta ierobežoti (noteikts limits) kopš 2003./2004. gada medību sezonas, bet vilku populācija – kopš 2004./2005. gada medību sezonas. Abām sugām populāciju monitorings ilgst kopš 1998./1999. gada sezonas. Kopš medības notiek ierobežoti, vilku populācija nav būtiski mainījusies, izņemot nelielu samazināšanos pēdējā gadā, bet lūšu populācija palielinājusies aptuveni divas reizes. Vienlaikus ievērojami palielinājušās pārnadžu medību iespējas valstī pēdējo 10 gadu periodā, ja neskaita stirnu skaita samazinājumu 2010. un 2011. gada ziemas apstākļu ietekmē.

Projekta mērķis ir saglabāt vilku un lūšu populācijas labvēlīgā stāvoklī neierobežoti tālā nākotnē, nodrošinot sugu eksistenci nepārtrauktā areālā, augstu vides bioloģisko ietilpību un sugu dabiskās ekoloģiskās funkcijas, nepalielinot ekonomiskos konfliktus un rēķinoties ar pārnadžu medību iespējām. Nodrošināt lielo plēsēju monitoringa datu reprezentācijas līmeņa saglabāšanu, mainoties populāciju lielumam un medību apjomam.

Galvenais monitoringa rezultāts būs pamatojums vilku un lūšu nomedīšanas lielākā pieļaujamā apjoma noteikšanai 2011./2012. gada medību sezonai atbilstoši sugas aizsardzības plānu un Zemkopības ministrijas 23.01.2008. apstiprinātās kārtības nr. 3. „Medījamo dzīvnieku uzskaites un limitēto medījamo dzīvnieku nomedīšanas lielākā pieļaujamā apjoma medību platībās aprēķināšanas metodika” 16. punkta prasībām.

Pētījums palīdzēs noskaidrot, kā aizvadītā ziema ietekmējusi lielo plēsēju barošanos un vairošanos, to medību rezultātus, un kā plēsēju populāciju stāvoklis saistīts ar izmaiņām pārnadžu populācijās.

Rezultāti tiks iesniegti MSAF padomei pētījuma pārskata formā, kā arī izmantoti zinātnisku publikāciju sagatavošanā projekta izpildes gaitā, kā arī pēc projekta izpildes. Populāciju demogrāfiskie parametri palīdzēs novērtēt lielo plēsēju oficiālās uzskaites objektivitāti valstī.

 

Avots:www.latma.lv

PROJEKTS: http://www.latma.lv/files/2012010316015778034987.pdf

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *