Ieskats LVMI “Silava” rīkotajā konferencē “Adaptīvo pazīmju ģenētiskā variācija”

No 2011.gada 30.novembra līdz 1.decembrim Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts “Silava” organizēja starptautisku konferenci “Adaptīvo pazīmju ģenētiskā variācija” (Genetic variation of adaptive traits), kurā iesaistījās 24 dalībnieki no 3 Baltijas valstīm, pārstāvot 5 zinātniskās institūcijas.

Konferencē tika prezentēti galvenokārt ESF finansēta pētījuma „Ģenētisko faktoru nozīme adaptēties spējīgu un pēc koksnes īpašībām kvalitatīvu mežaudžu izveidē” 2010. un 2011.gada iegūto rezultātu apkopojums, ietverto šādus jautājumu blokus:

  • koku radniecība audzes ietvaros, tās noteikšanas metodes un potenciālā ietekme uz adaptāciju;
  • dažādu sugu koku augstuma pieauguma veidošanās sezonālā dinamika, saikne ar meteoroloģiskajiem faktoriem un atšķirības starp dažādu genotipu kokiem;
  • introducētas koku sugas (Klinškalna priede) produktivitāte un to ietekmējošie faktori Baltijas valstīs;
  • ģenētisko faktoru un atjaunošanas/kopšanas ietekme uz jaunaudžu parametriem;
  • koksnes īpašības un to ģenētiskā nosacītība dažādu sugu kokiem;
  • koku noturība pret biotisko un abiotisko faktoru ietekmi, genotipu atšķirības un molekulārās ģenētikas metožu pielietošana šo atšķirību cēloņu analīzē un prognozēšanā;
  • apšu hibrīdu pazemes biomasas un klonu atšķirības šajā aspektā.

Iegūtie rezultāti liecina, ka koku ģenētikai ir būtiska loma, nosakot to augšanas sezonālos procesus, atbildes reakciju uz meteoroloģiskajiem apstākļiem, kā arī noturību pret dažādiem nelabvēlīgiem vides faktoriem un koksnes īpašības. Tas jāņem vērā, plānojot meža atjaunošanu sagaidāmo klimata izmaiņu kontekstā.

Konferences ietvaros diskutēti pētījumu metodiskie aspekti un nepieciešamie papildus paraugu ievākšanas vai apstrādes darbi, lai visus iegūtos rezultātus būtu iespējams sagatavot zinātnisku publikāciju formātā. Tāpat analizēti rezultātu praktiskās izmantošanas aspekti.

 

Lasīt vairāk:www.silava.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *