Izdots jaunākais zinātnisko rakstu krājums “Mežzinātne” 24(57)2011

Izdots rakstu krājuma “Mežzinātne” jaunākais krājums Nr. 24(57)2011. Šajā izdevumā publicēti 7 raksti par aktuāliem mežzinātnes un ar to saistīto zinātņu pētījumiem:

  • Kārpainā bērza (Betula pendula Roth.) dažādas biezības plantāciju augšanas gaita. M. Daugaviete, K. Liepiņš, J. Liepiņš (LVMI Silava).
  • Lauksaimniecības zemju apmežošanās ilgtermiņa ietekme uz augsnes morfoloģiju un īpašībām. R. Kasparinskis, O. Nikodemus, I. Kukuļs, N. Rolavs, G. Tabors (Latvijas Universitāte).
  • Gaismas režīms vienlaidus un grupu pakāpeniskajās cirtēs. L. Zdors, J. Donis (LVMI Silava).
  • Mizas nozīme krājas tekošā pieauguma noteikšanā. Liepa I. (LLU Meža fakultāte).
  • Metodikas aprobācija Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. izraisītās pigmentācijas novērtēšanai parastās priedes koksnē. V. Šķipars, T. Gaitnieks, D.E. Ruņģis (LVMI Silava).
  • Parastās priedes (Pinus sylvestris L.) sēklu plantāciju un kontrolēto krustojumu pēcnācēju koksnes mitruma atšķirības. Z. Lībiete-Zālīte, Ā. Jansons (LVMISilava).
  • Ēterisko eļļu satura un kvalitātes izmaiņas priedes un egles zalenī saistībā ar gadalaiku. A. Korica, O. Polis, K. Spalvis (LVMI Silava).

Šis un iepriekšējie “Mežzinātnes” Izdevumi bez maksas pieejami LVMI Silava bibliotēkā.

 

Avots: www.silava.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *