Atbalstam par meža ekonomiskās vērtības uzlabošanu pieteikti 656 projekti

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas pasākumu ietvaros joprojām turpinās projektu iesniegumu pieņemšana tādos pasākumos, kā „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” un „Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto postījumu vietās”.

LAD operatīvā informācija par iesniegtajiem projektiem liecina, ka Lauku attīstības pasākuma „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” 3.kārtā (04.01.2010. – līdz ir iztērēts kārtā pieejamais finansējums) Reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs uz 16.janvāri iesniegti 656 projekti. Iesniegto projektu pieteiktās attiecināmās izmaksas ir 2,56 miljoni latu, savukārt pieteiktais publiskais finansējums – 1,28 miljoni latu, kas ir 16,1% no kārtā atvēlētā publiskā finansējuma. Respektīvi, pieejamā publiskā finansējuma atlikums ir 6,72 miljoni latu.

Lauku attīstības pasākuma „Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto postījumu vietās” 3.kārtā (07.10.2010.- līdz ir iztērēts kārtā pieejamais finansējums) Reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs uz 16.janvāri iesniegti 147 projekti ar pieprasīto attiecināmo kopsummu 360,6 tūkstoši latu. Tas ir 36,06% no pieejamā kopējā publiskā finansējuma, kas ir viens miljons latu. Pieejamā publiskā finansējuma atlikums ir 639,4 tūkstoši latu.

„Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” atbalsta pasākuma mērķis ir palielināt meža ekonomisko vērtību, nodrošinot ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu. Pasākuma ietvaros tiek atbalstīta jaunaudžu kopšana, mazvērtīgu mežaudžu nomaiņa, kā arī jaunu instrumentu un aprīkojuma, kas paredzēts jaunaudžu kopšanai un mazvērtīgu mežaudžu nomaiņai, iegāde. Savukārt pasākuma “Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana” aktivitātes “Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto postījumu vietās”  mērķis ir ilgtspējīga meža zemes apsaimniekošana, atjaunojot mežsaimniecības ražošanas potenciālu un samazinot ugunsgrēkos un dabas katastrofās mežam nodarītos postījumus.

Aktivitātes “Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas” 3.kārtā (10.10.2011.-09.12.2011.) līdz 2012.gada 2.janvārim Reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs tika iesniegti 22 projekti. Šo projektu pieteiktās attiecināmās izmaksas kopumā ir 31,3 miljoni latu, pieteiktais publiskais finansējums – 12,5 miljoni latu, kas ir 125,03% no pieejamajiem 10 miljoniem latu.

 

Avots:www.lad.gov.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *