Koku ciršanas kārtība elektrolīniju aizsargjoslās un ārpus tām

Izvērtējot 2011.gada janvārī dabas stihijas rezultātā radušos elektroapgādes traucējumus un to cēloņus, Ekonomikas ministrija sagatavojusi grozījumus Aizsargjoslu likumā, paredzot atsevišķi augošu koku, kuri apdraud elektrolīnijas, ciršanas kārtību elektrolīniju aizsargjoslās, ārpus tām, kā arī ārkārtas situācijās. Tādejādi tiks samazināti līdzīgu situāciju radītie elektrības padeves traucējumu riski un novērsts iespējamais kaitējums sabiedrībai, videi un saimnieciskās darbības veicējiem.

Ņemot vērā, ka tieši mežos koku krišana radījusi nozīmīgāko kaitējumu un turpmāk var radīt līdzīgas situācijas, likumprojektā tiek noteikts, ka meža teritorijās aizsargjoslas platums būs 30 m uz katru pusi abpus līnijai visu spriegumu līnijām.

Likumprojekts nosaka arī elektrolīniju trašu platumu gaisvadu elektrolīnijām, kuru spriegums nepārsniedz 0,4 kilovoltus, – 5 m platā joslā; ar spriegumu no 6 līdz 20 kilovoltiem, – 13 m platā joslā; ar spriegumu 110 kilovoltu, – 26 m platā joslā; bet ar spriegumu 330 kilovoltu, – 54 m platā joslā. Elektrolīniju trases platums kabeļlīnijām – 3 m platā joslā.

Vienlaikus, lai mazinātu līdzīgu gadījumu rašanos, gaisvadu līnijas pakāpeniski tiks nomainītas pret zemē ierīkotām kabeļu līnijām. Likumprojekts paredz, ka uz šajā likumā noteikto elektrolīniju trašu ierīkošanu un trases platuma izmaiņām neattiecas Meža likumā noteiktā ar atmežošanu izraisīto negatīvo seku novēršanu saistītā kompensācija, jo netiek skartas plašas meža platības, bet gan atsevišķi koki.

Par likumprojekta apstiprināšanu vēl jālemj Saeimai.

 

Avots:www.em.gov.lv

www.mk.gov.lv

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *