DAP speciālisti informē skolēnus par dabas aizsardzības jautājumiem

Pirmdien, 5. martā Ikšķiles vidusskolā Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra, sadarbojoties ar Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas valsts vides inspektorēm Andu Andrušaiti un Baibu Līviņu, informēja skolēnus par dabas aizsardzības jautājumiem. Pasākuma ietvaros tika rādīta Vides filmu studijas filma Natura 2000, kurā atspoguļoti vieni no skaistākajiem mūsu valsts dabas skatiem. Skolēniem tika stāstīts arī par šī gada Latvijas dabas simboliem un pievērsta uzmanība Latvijas dabas daudzveidībai un tās saglabāšanai. Pēc lekcijas skolēni iesaistījās radošās aktivitātēs, kur caur spēlēm pārbaudīja savas zināšanas par dažādiem ar dabu saistītiem jautājumiem, kā arī interesantā veidā uzzināja jaunus faktus.

Šis gads ir īpaši svarīgs, jo 6. jūnijā apritēs 100 gadi, kopš dibināta Latvijā pirmā īpaši aizsargājamā dabas teritorija – Moricsalas dabas rezervāts. Arī Ogres un Ikšķiles teritorijā atrodas aizsargājamas teritorijas, piemēram, dabas parks Ogres Zilie kalni, Ogres ieleja, Lielie Kangari un citas aizsargājamas teritorijas, tieši tādēļ novadu iedzīvotāji ir aicināti pievērst īpašu uzmanību mūsu dabas vērtību saglabāšanai un uzturēšanai. Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra šāda veida tikšanās plāno arī citās novadu skolās, lai jau no skolas vecuma rastos izpratne un vēlme saglabāt Latvijas dabas vērtības.

Dabas aizsardzības pārvaldes inspektori ziemas mēnešos viesojās arī citās izglītības iestādēs. Piemēram, Vidzemes reģionālās administrācijas darbinieki februārī ar dažādām vides nodarbībām pabijuši Valkas bērnu un jauniešu interešu centrā, Palsmanes pamatskolā, Palsmanes pagasta pirmskolas izglītības iestādē „Saulēniņi” un Salaspils bērnudārzā „Saime”. Nodarbībās skolēni ar prezentāciju, uzdevumu un spēļu palīdzību tika iepazīstināti gan ar putnu sugām, kuras pie mums ziemo, gan tām, kuras ceļo uz dienvidiem. Bija iespēja atpazīt skuju kokus pēc čiekuriem, dzīvniekus pēc pēdām sniegā un noskaidrot cik barības nepieciešams mazajiem putniņiem ziemā, lai tie spētu sagaidīt gan nākošo rītu, gan pavasari. Ar interesi skolēni piedalījās nodarbībās par tēmu „Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, dabas vērtības un aizsargājamās zivis”.

Lai pievērstu sabiedrības uzmanību un veicinātu izpratni par norisēm dabā ziemas periodā, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas darbinieki februārī rīkoja vairākas nodarbības un pārgājienus īpaši aizsargājamās teritorijās. 13.februārī Dvietes senlejas informācijas centrā „Gulbji” notika vides nodarbība par dzīvnieku pēdām sniegā. Pasākumu apmeklēja 20 interesenti, starp kuriem bija gan pirmskolas vecuma bērni, gan skolnieki, gan pieaugušie. 15.februārī, ūdeņiem veltītās projektu nedēļas ietvaros ar Varakļānu vidusskolas 5. – 9.klašu audzēkņiem pārrunāti ar Lubāna mitrāja aizsardzību, zemledus makšķerēšanu, Latvijas īpašām zivīm un to aizsardzību saistīti jautājumi.

Ziemas mēnešos vairākās skolās  rīkotas nodarbības par meža pūci un tās barošanos. Sadarbībā ar Rēzeknes novada izglītības pārvaldi regulāras nodarbības notiek arī Lubāna mitrājā esošajā ūdens tūrisma attīstības centrā „Bāka”. Tāpat ziemas laikā netiek aizmirsts par sabiedriskā monitoringa programmām. Rēzeknes poļu valsts ģimnāzijas 4.klases audzēkņi iesaistīti programmā „Putni barotavās”, Ļaudonas apkārtnē dzīvojošie -pagrabos ziemojošo sikspārņu uzskaitē. Savukārt Gaigalavas un Andrupenes pamatskolas, Ciblas un Rēzeknes 1.vidusskolas audzēkņi aktīvi piedalās „Latvijas Finieris” projekta „Zaļā klase” sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi rīkotajā konkursā  “Dosimies dabā pētīt un izzināt gaisa kvalitāti!”.

 

Avots:http://www.daba.gov.lv/public/

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *