Pieteikšanās atbalstam meža ugunsdrošības profilaktisko pasākumu ieviešanai

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam “Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana” aktivitātē “Meža ugunsdrošības profilaktisko pasākumu ieviešana” saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.783 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai” un Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumiem Nr.177 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma “Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana aktivitātē “Meža ugunsdrošības profilaktisko pasākumu ieviešana”””.

Trešās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no š.g. 19.marta līdz 20.aprīlim. Pieejamais publiskais finansējums – 2 500 000 LVL. Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai atrodami mājaslapā: www.lad.gov.lv sadaļā ES atbalsts.

Pasākuma “Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana” aktivitātes “Meža ugunsdrošības profilaktisko pasākumu ieviešana”  mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu, attīstot un pilnveidojot meža ugunsdrošības profilaktiskos pasākumus. Aktivitātē atbalstu piešķir meža apsardzības infrastruktūras ierīkošanai, preventīvu ugunsdrošības mežsaimniecisku pasākumu īstenošanai, uguns novērošanas torņu būvniecībai un rekonstrukcijai, sakaru un novērošanas iekārtu tīkla izveidošanai un pilnveidošanai.

Lauku atbalsta dienests informē, ka joprojām turpinās projektu iesniegumu pieņemšana pasākumos: „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” un „Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto postījumu vietās”.

 

Lasīt vairāk:www.lad.gov.lv

Ministru kabineta noteikumi Nr.177

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *