Informācija par pasākumu “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai”

Zemkopības ministrija informē, ka Lauku attīstības programmas pasākuma „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)” mērķis ir veicināt nelauksaimniecisko darbību un nodarbinātību lauku teritorijā. Pasākuma īstenošanas vieta ir visa Latvijas teritorija, izņemot pilsētas, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju.

Pasākums „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)” paredzēts nelielām lauku saimniecībām un ikvienam, kas vēlas sākt uzņēmējdarbību laukos, jo šobrīd laukos dzīvo daudz ģimeņu, kas nespēj gūt pietiekošus ienākumus, veicot lauksaimniecisko darbību. Aptuvenie aprēķini liecina, ka Latvijā no lauksaimnieciskās darbības veicējiem 95 % ir mazās saimniecības un  lielākā  daļa no tām nespēj nodrošināt ģimenei nepieciešamo ienākumu līmeni un kādam no ģimenes locekļiem ir jāmeklē citi ienākumu avoti.

Pasākumā „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)” var pieteikties gan fiziskas personas, kas vēlas dibināt mikrouzņēmumu, gan lauku uzņēmēji, kas vēlas attīstīt jau esošu uzņēmumu, gan lauksaimnieki, kas vēlas izveidot papildus nozari savā saimniecībā, kas nav saistīta ar lauksaimniecību. Pasākums atbalsta gan būvniecību, gan iekārtu iegādi. Atbalstāmo nozaru loks ir pietiekami plašs – gan metālapstrāde, mēbeļu, apģērbu, ādas, koka un plastmasas izstrādājumu ražošana, gan dažādu pakalpojumu sniegšana. Tikko nodibinātiem uzņēmumiem maksimālā pieejamā projekta summa ir 70 000 latu, bet jau strādājošiem uzņēmumiem, kas vēlas tālāk attīstīties – 140 000 latu.

Pašlaik Lauku atbalsta dienests (LAD) ir izsludinājis konkursu astotās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanai no 2012. gada 28. maija līdz 2012. gada 26. jūnijam un tam paredzēti 20 miljoni latu. Astotās kārtas kopējais pieejamais publiskais finansējums aktivitātēm, kas saistītas ar kurināmā ražošanu no lauksaimniecības un mežsaimniecības produktiem ir

2 miljoni latu; pārējām aktivitātēm – 18 miljoni latu. Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek veiktas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei, ir viens gads, ja tiek veikta būvniecība un rekonstrukcija – divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Šobrīd  projektu atlasē piemēro piecus kritērijus. Lielāku punktu skaitu var saņemt projekti, kuros plāno uzsākt vai attīstīt ražošanu, projekti, kurus īsteno teritorijās ar zemāku attīstības indeksu. Priekšroka tiek dota arī atbalsta pretendentiem, kuru juridiskā vai deklarētā adrese sakrīt ar projekta īstenošanas vietu (lai nomaksājamie nodokļi paliktu konkrētajā teritorijā), tiem, kuri dibina savu vienīgo uzņēmumu, vai jau esošiem uzņēmumiem, kas pieder fiziskām personām, kā arī tiem pretendentiem, kam jau ir savi finanšu līdzekļi projekta īstenošanai. Ja tiek iesniegti projektu pieteikumi uz lielāku finansējumu, nekā piešķirts attiecīgajai kārtai, projekti pēc saņemtā punktu skaita tiek sarindoti un atbalstu vispirms saņem projekti ar lielāku punktu skaitu.

 

Avots:www.zm.gov.lv

Papildus informācija:www.lad.gov.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *