AS “Latvijas valsts meži” turpina iepirkt mežus no privātīpašniekiem

Zemkopības ministrija atgādina meža īpašniekiem par iespēju mežu – vienu no vērtīgākajiem Latvijas dabas resursiem – pārdot valsts akciju sabiedrībai, meža apsaimniekotājai. „Latvijas valsts meži” iepirktās meža zemes izmantošanas primārais mērķis būs intensīva meža audzēšana, veidojot kvalitatīvas mežaudzes, kas ir visu Latvijas iedzīvotāju interesēs.

Zemkopības ministrija šā gada februārī uzdeva akciju sabiedrībai „Latvijas valsts meži” palielināt zemes iepirkšanu no tiem meža īpašniekiem, kas vēlas savu mežu pārdot. No privātpersonām uzpirktais mežs tiks apsaimniekots atbilstoši valsts ekonomiskajām un vides aizsardzības interesēm. Vienlaikus arī kliedēsies bažas, ka Latvijā salīdzinoši lielā apmērā zemi un mežu izpērk ārvalstu iedzīvotāji un investori. Meža iepirkšanas nolūkam 2012. gadā paredzēts izlietot līdz vienam miljonam latu.

No pasākuma ieviešanas brīža līdz maija sākumam „Latvijas valsts meži” ir nopirkuši piecus īpašumus (kopā 67,01 ha) par 65 581 latu. Izskatīšanai uzņēmuma valdē maijā tiks virzīti vēl 7 īpašumi ar kopējo platību 65,1 ha un kopējo iegādes summu 96 901 lats. Kopumā ir saņemti un dažādās izskatīšanas stadijās (lietderības izvērtēšana, apskate dabā, sarunu procedūrā par cenu) patlaban atrodas 93 īpašumi ar kopējo platību 1191 ha, savukārt 227 īpašumi ir iesūtīti iegādes lietderības sākotnējai izvērtēšanai uz e-pastu zemes@lvm.lv (īpašnieki uz šo adresi var sūtīt ieskenētu meža inventarizācijas lietu un robežplānu, un aptuveni nedēļas laikā viņiem tiks sniegta informācija par to, vai LVM ir lietderīgi šo zemi iegādāties).

“Latvijas valsts meži” pērk meža zemi, kas atbilst šādiem kritērijiem:

  • iepērkamajā nekustamajā īpašumā ir atļauta mežsaimnieciskā darbība,
  • uz zemes gabala neatrodas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrētas ēkas un būves,
  • iepērkamo nekustamo īpašumu ir lietderīgi pārņemt (pirkt) no izvietojuma, augsnes hidroloģiskā režīma, mežaudzes augšanas apstākļiem un meža tipa, piekļūšanas un citiem kritērijiem, kas nosaka saimniecisko izdevīgumu.

Iepērkamā nekustamā īpašuma pārdošanas cena vienam hektāram būs ne lielāka kā LVM noteiktā maksimālā pirkuma cena vienam hektāram, kas aprēķināta atbilstoši „Latvijas valsts meži” apstiprinātajai kārtībai.

 

Avots:www.zm.gov.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *