LLU noslēdz sadarbības līgumu ar AS “Latvijas valsts meži”

Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektors profesors Juris Skujāns un akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” (LVM) valdes priekšsēdētājs Roberts Strīpnieks š.g. 15.maijā parakstīja līgumu, kas paredz vispusīgu un kvalitatīvu sadarbību augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanā atbilstoši nozares pieprasījumam.

Izglītības satura jautājumos puses apņemas sadarboties jaunu studiju programmu izveidē un esošo aktualizēšanā, pētniecisko darbu tematikas izstrādē, studentu prakšu pilnveidošanā, kā arī atbilstīgas programmatūras un praksē pielietojamo tehnoloģiju izmantošanā studiju procesā. Savukārt akadēmiskā personāla tālākizglītības jomā plānots izvērst mācību spēku stažēšanos sabiedrības lielākajās struktūrvienībās un sniedzot arī atbalstu starptautiskās sadarbības un kompetences paplašināšanā, informē LLU pārstāvis Juris Kālis.

Studentiem paredzēts sniegt atbalstu dalībai profesionālās meistarības konkursos, piedāvāt prakses vietas un stipendiju programmas. Turklāt jau tagad sabiedrības piešķirto stipendiju konkursā ir iespēja piedalīties ne vien ar meža kopšanu un izstrādi saistīto studiju programmu studentiem, bet arī zemes ierīkotājiem, vides aizsargiem, biologiem, ainavu arhitektiem un citās radniecīgās programmās studējošajiem.

Akcentējot noslēgtā sadarbības līguma nozīmību, R.Strīpnieks atzīmēja, ka no visiem vairāk nekā 1000 sabiedrībā strādājošajiem, aptuveni 70 procentu ir LLU absolventi, kuri nāk ne tikai no Meža, bet arī citām fakultātēm. Savukārt Meža fakultātes dekāns Dagnis Dubrovskis piebilda, ka tieši šogad panākts ievērojams pavērsiens meža nozares vadošo speciālistu iesaistīšanā studiju procesā. Gandrīz katru nedēļu fakultātē ar lekcijām viesojas vismaz viens speciālists, kurš iepazīstina ar galvenajām attīstības tendencēm nozarē, sniedz ieskatu jaunāko tehnoloģiju pielietošanā, nostiprina pārliecību, ka, neraugoties uz nelielo kadru mainību, sabiedrības kolektīvs tomēr pamazām noveco un nākotnē, pieaugot ražošanas apjomam, vajadzība pēc jauniem, zinošiem un radošiem speciālistiem vienmēr būs liela. Tāpat daudzi mācību spēki tieši šogad ir ķērušies pie jaunu mācību grāmatu rakstīšanas, kas lieti noderēs ne tikai fakultātes pašreizējiem studentiem, bet arī tālākizglītības kursu klausītājiem.

Bez tam nupat noslēgtajā līgumā ir ietverta arī vēlme sadarboties Meža fakultātes materiāli tehniskās bāzes modernizēšanā, ekspertu piesaistē mācību metodisko materiālu un pētniecisko darbu izvērtēšanā, kopīgu projektu izstrādāšanā un ieviešanā.

 

Avots:www.zz.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *