Ārvalstu pieredze mežsaimniecības kooperatīvu veidošanā

Somija, Zviedrija un Norvēģija ir tās trīs valstis, kurās meža īpašnieku kooperācija ir sasniegusi vislabākos rezultātus. Tomēr katrā no šīm valstīm kooperatīvi ir izvēlējušies samērā atšķirīgu darbības filozofiju.

Igaunijā meži aizņem 50% jeb 2,26 miljonus hektāru no kopējās valsts teritorijas. Privātie meži veido apmēram pusi no kopējās mežu platības. Igaunijā ir vidēji 50 000 privāto mežu īpašnieku, no kuriem apmēram 5000 apvienojušies kooperatīvos. Vienam meža īpašniekam vidēji pieder 10 ha mežu. Igaunijā privātajiem meža īpašniekiem ir iespēja koksni pārdot caur Meža īpašnieku asociācijām (FOA) vai caur kooperatīviem. No FOA meža īpašnieki var iegūt informāciju par dažādiem jautājumiem, padomus un atbalstu meža kopšanā. Tajā ir vairāk nekā 40 asociācijas. Valsts katrai asociācijai sniedz atbalstu, ja gadā tai ir vairāk nekā 80 biedru. Par katru no tiem asociācija saņem 95,9 eiro, bet ne vairāk kā 16 000 eiro gadā. Pērn caur FOA pārdoti apmēram 200 tūkstoši m3 koksnes. Valstij mērķis ir pārdot 5 miljonus m3 koksnes caur FOA periodā no 2011. līdz 2020. gadam. Viena no privāto meža īpašnieku asociācijām ir Polvas Metsaomanike Selts, kura dibināta kā bezpeļņas organizācija 2000.gadā un apvieno 14 pagastus. Kopējā platība ir 2 164 km2, no tiem meži – 114 100 ha. Caur asociāciju pārdoti 45 000 m3 koksnes, veidojot ienākumus 2,2 miljonu eiro apmērā. Ik gadu biedru skaits pieaug.

Somijā dominē viens spēcīgs kooperatīvs – Metsäliitto Osuuskunta, kurā kā biedri ir iesaistījušies 131 000 jeb 14% no visiem valsts meža īpašniekiem. No biedriem tiek ik gadu iepirkti ap 18 miljoniem m3 koksnes jeb 31% no valstī nozāģētā. Kooperatīvu biedru īpašumā atrodas 5,3 miljoni hektāru meža jeb 45% no valstī esošajiem privātajiem mežiem. Meža īpašnieki caur šo kooperatīvu gadu desmitu gaitā ir radījuši milzīgu koksnes pārstrādes industriju, kuru pilnībā vai daļēji tie paši arī kontrolē. Ja kooperatīvs pats koncentrējas uz koksnes tirdzniecību, ar zāģmateriālu, finiera un saplākšņa ražošanu nodarbojas Finnforest, ar celulozes ražošanu – Metsä-Botnia, papīra ražošanu – M-real, bet higiēnas preču ražošanu – Metsä-Tissue. Šāda politika ir ļāvusi meža īpašniekiem iegūt struktūru, kuras gada apgrozījums 2009.gadā veidoja 5 miljardus eiro un kura nodarbināja 13,5 tūkstošus cilvēku.

Zviedrijā šobrīd darbojas četri meža īpašnieku kooperatīvi, kas, lai izslēgtu savstarpējo konkurenci, ir sadalījuši visu valsts teritoriju četrās daļās. Pašos ziemeļos ir Norra Skogsägarna ar 15 000 biedru. Tālāk uz dienvidiem darbojas Skogsägarna Norrskog ar 13 000 biedru. Vēl tālāk uz dienvidiem ir Mellanskog Skogsägarna ar 31 000 biedru, bet dienvidos novietojies pats bagātākais Zviedrijas kooperatīvs – Södra Skogsägarna ar 51 000 biedru. Kooperatīvos iesaistījušies 110 000 jeb 32% no visiem meža īpašniekiem, kuriem kopā pieder 6,4 miljoni hektāru meža zemju. No biedriem ik gadu tiek iepirkti ap 25 miljoniem kubikmetru koksnes – 27% no valstī nozāģētā. Visiem Zviedrijas kooperatīviem pieder savas kokzāģētavas, taču ar celulozes ražošanu nodarbojas tikai Södra Skogsägarna. Tāpēc arī visu kooperatīvu radītais darbavietu skaits ir tikai 4500, bet apgrozījums – 2,5 miljardi eiro (2007).

Norvēģijā darbojas astoņi meža īpašnieku kooperatīvi, kas savā starpā ir sadalījuši gandrīz visu valsts teritoriju, izņemot galējos ziemeļus. Kooperatīvos ir apvienojušies 43 000 biedru jeb 33% no visiem mežu īpašniekiem, kuriem pieder 3,5 miljoni hektāru produktīvā meža jeb 58% no valstī esošajiem privātajiem mežiem. 2007.gadā no kooperatīvu biedriem tika iepirkti 8,6 miljoni kubikmetru koksnes – 75% no valstī nocirstā. Tā kā kooperatīvi gandrīz nav veidojuši savā kontrolē esošu pārstrādes industriju, to kopējais apgrozījums 2007.gadā bija 340 miljoni eiro, bet radīto darbavietu skaits – tikai 350. No lielajiem uzņēmumiem to daļējā kontrolē atrodas tikai Moelven Industrier kokzāģētavas. Norvēģijas mežrūpniecības gigantā Norske Skog kooperatīviem pieder 17% akciju.

 

Avots: Žurnāls “Baltijas Koks” (Jūnijs, 2012)

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *