Par kultūras un atpūtas parkā “Mežaparks” plānotajām kopšanas cirtēm

Kaut arī jebkura koka un krūma nociršana Mežaparkā prasa rūpīgu izvērtēšanu gan no ainavu veidotāju, gan likumdevēju puses, Mežaparka apsaimniekotāja SIA “Rīgas meži” mežkopji nolēmuši ķerties pie Mežaparka meža daļas sakopšanas, vispirms sākot pameža retināšanu visvairāk apmeklētajās parka vietās un platībās, kas redzamas no gājēju celiņiem.

Uldis Gaiss, Rīgas mežniecības mežzinis: “Diemžēl krūmi pēdējos desmit gados kļuvuši par Mežaparkam raksturīgu ainavu. Tāpēc plānojam tos izcirst gan ceļmalās, gan laukumos, kurus nepieciešams atbrīvot, lai tajos varētu ieaugt priedes, jo Meža
parkā var atrast ne vienu vien vietu, kur priežu mežs kļūst retāks, jo aizzēlums neļauj veidoties priežu jaunajai paaudzei.” Mežzinis arī stāsta, ka, augsnei kļūstot auglīgākai, Mežaparkā ienākušas tam neraksturīgas sugas – lapu koki: ozoli, kļavas, liepas, kā arī korintes un lazdas, kas veido necaurejamu pamežu, īstus džungļus, traucējot veidoties jaunajai skuju koku paaudzei. Lai veidotos veselīgs mežs, vietām plānots retināt arī jaunās priedītes un liepu audzes, kas padomju gados nez kāpēc šeit iestādītas, kaut arī smilšainā augsne nav tām piemērota.   Mežzinis stāsta, ka Mežaparka kopšanu veiks zāģeru brigāde, kas strādās ar motorzāģiem. Turklāt tie būs nevis līgumstrādnieki, bet gan cilvēki, kam SIA “Rīgas meži” ir pamata darba vieta. U. Gaiss arī skaidro, ka ar saimniecisko darbību, kas nestu peļņu, plānotajiem darbiem Mežaparkā nav nekāda sakara.

Ar nelielu piebildi, ka vietās, kur krūmu puduris ainaviski iederas, tas nav obligāti jāizcērt, Mežaparka meža daļas sakopšanas plānu atbalsta arī Latvijas Dabas fonda pārstāvji. Viņi gan uzsver, ka katra vieta pirms zāģēšanas jāizvērtē atsevišķi, jo mežs šajā ziņā esot īpaši jūtīgs – tāpat kā visiem cilvēkiem nepiestāvot vienāds matu griezums, tā arī katrai vietai Mežaparkā nepiestāvēšot pēc vienādiem principiem veikta retināšanas cirte.

SIA “Rīgas meži” valdes priekšsēdētājs Aivars Tauriņš uzsver, ka visi meža kopšanas darbi Mežaparkā notiks saskaņā ar detālplānojumu, kura sastādīšanas mērķis ir  tāda parka  attīstība,   kas   nodrošina  kvalitatīvas   iedzīvotāju  atpūtas, izglītošanas, izklaides, sporta un rekreācijas iespējas, vienlaikus saudzējot parka vēsturiskās un dabas vērtības, tāpēc nepamatotas ir to rīdzinieku bažas, kuri uzskata, ka parka teritorijā varētu notikt apbūve. Detālplānojuma izstrādes ietvaros Mežaparkā veikti vairāki pētījumi, tai skaitā bioloģiskās daudzveidības un dendroloģisko vērtību izpēte. Tās  gaitā  Mežaparkā  apzinātas  dabas  vērtības  un  sniegtas  rekomendācijas  to saglabāšanai un   aizsardzībai.

Mežaparka detālplānojumu paredzēts apstiprināt šā gada decembrī, bet pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana paredzēta jau septembrī. Kopšanas darbi varēs sākties apmēram pēc gada un tiks veikti pakāpeniski vairāku gadu garumā. Tie norisināsies ziemas sezonā, kad cilvēku Mežaparkā ir vismazāk.

 

Avots:“Latvijas Avīze” (03.07.2012)

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *