Jaunaudžu kopšana. Meža īpašnieku pienākumi un iespējas

Vasarā meža īpašniekiem vislielākā vērība jāpievērš jauno stādījumu un jaunaudžu kopšanai. Ja jauno mežu nekopj, tiek zaudēti atjaunošanā vai ieaudzēšanā ieguldītie līdzekļi un darbs, jo bez kopšanas kvalitatīvu un peļņu nesošu mežu neizaudzēt.

Mežaudzes pirmajos gados kopšanu jaunajiem stādījumiem veic, lai uzlabotu apgaismojumu, mitruma un barošanās apstākļus. Tiek atbrīvota “dzīves telpa” no zālaugu un konkurējošo sugu koku negatīvās ietekmes 0,5 – 1,0 m rādiusā ap izvēlētajiem nākotnes kociņiem.  Bagātīgās augsnēs, kur veidojas intensīvs zālaugu aizzēlums, saulmīļu sugām, piemēram, bērzam un priedei, kopšana visticamāk būs nepieciešama 2 reizes vienā gadā. Ievērojot Dabas aizsardzības noteikumus jaunaudžu kopšanu neveic no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam, jo šajā laikā perē putni un savas gaitas uzsāk dzīvnieku mazuļi. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, piemēram, dabas liegumos, dabas parkos, mežsaimnieciskā darbība aizliegta no 15.marta līdz 31.jūlijam.

Sastāva kopšanu uzsāk, kad kociņi sasnieguši 2-4 m garumu un sākas to savstarpējā konkurence, ietekmējot to vainagu formu un izmērus. Pēc 5 m augstuma pārsniegšanas kopšana būs jau novēlota, mazāk efektīva. Sastāva kopšanas laikā izcērt nevēlamo sugu kokus un nodrošina vēlamās sugas vienmērīgu izvietojumu platībā.

 

Lasīt vairāk:www.mkpc.llkc.lv

(Informatīvais izdevums “Čiekurs”/lpp.13)

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *