“Silava” atjauno sadarbību ar ātraudzīgo lapu koku plantāciju apsaimniekotājiem

Projekts “Daudzfunkcionālu lapu koku un enerģētisko augu plantāciju ierīkošanas un apsaimniekošanas modeļu izstrāde” tiek īstenots kopš 2010.gada marta, sadarbojoties Latvijas Valsts mežzinātnes institūtam “Silava” ar Latvijas lauksaimniecības aģentūru “Zemkopības zinātniskais institūts”. Uz sadarbību pētījumu veikšanā par plantāciju ierīkošanas paņēmienu efektivitāti, apmežojot lauksaimniecības zemes, projekta īstenotāji aicina arī meža īpašniekus.

Līdz šim ierīkoti eksperimetālie demonstrācijas objektu Skrīveru pagastā, kur “starta mēslošanai” izmantojot notekūdeņu dūņas, pelnus un digestātu, ierīkoti apšu hibrīdu, kļavas, saldā ķirša, bērza, melnalkšņa, baltalkšņa, liepas, papeļu un kārklu stādījumi. Sadarbojoties ar privātajiem īpašniekiem, ierīkoti arī daži demo-stādījumi privātās platībās. Savukārt šovasar plānots atjaunot aktīvu sadarbību ar saimniekiem, kas veikuši iepriekšminēto kokaugu sugu plantāciju ierīkošanu – apmežošanu jau senāk. Sadarbības ietvaros plānots apsekot šīs plantācijas, veicot anketēšanu par izmantotajiem ierīkošanas paņēmieniem un kopšanu, kā arī uzmērīt audzes un veikt augsnes mehāniskā sastāva analīzes.

Lūgums atsaukties arī tos saimniekus, kuriem līdz šim vēl nav izveidojusies aktīva sadarbība ar Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” pētniekiem! Ievāktie dati tiks izmantoti plantāciju ierīkošanas apsaimniekošana modeļa izveidei, lai varētu spriest par paredzamajiem pieaugumiem un augšanas gaitu nākotnē, atkarībā no apsaimniekošanas veida un augšanas apstākļiem. Par projekta gaitu informācija atrodama gan LVMI “Silava” mājas lapā www.silava.lv,  gan speciāli projekta vajadzībām izveidotajā interneta vietnē “http://agroforestrylatvia. blogspot.com”.

Projekta specifiskais mērķis ir izstrādāt brīvi pieejamu informatīvo bāzi un interaktīvu biznesa plāna modeli par ātraudzīgo lapu koku apsaimniekošanas modeļiem plantāciju izveidei un ierīkot multifunkcionālus, intensīvi apsaimniekotus ātraudzīgo lapu koku un daudzgadīgo lakstaugu ar augstu enerģētisko vērtību paraugobjektus – plantācijas lauksaimniecības zemēs, demonstrējot jaunākās tehnoloģijas un veicot tehnoloģiju pārneses iespēju novērtēšanu.

Plānotās aktivitātes:

  • līdz šim ierīkoto plantāciju un to apsaimniekošanas modeļu apzināšana, esošo zinātnisko izmēģinājumu objektu apsekošana;
  • vietējās izcelsmes sējmateriāla un stādmateriāla atlase;
  • jaunāko klonu un šķirņu piemērotības Latvijas klimatiskajiem apstākļiem pārbaude;
  • daudzfunkcionālu lapu koku un enerģētisko augu plantāciju ierīkošanas tehnoloģiju demonstrācijas paraugobjektu izveide;
  • biznesa un apsaimniekošanas plāna modeļa sagatavošana;
  • pētniecības rezultātu publiskās pieejamības nodrošināšana;
  • miežabrāļa šķirnes reģistrācija; daudzgadīgās mazalkoloīdās lupīnas šķirnes reģistrācija.

Interesentiem par enerģētiskās koksnes plantāciju ierīkošanu lūgums sazināties ar projekta vadītāju Dagniju Lazdiņu (26595683), bet par lauksaimniecības zemju apmežojumiem vērsties pie vadošās pētnieces Mudrītes Daugavietes (29154264), vai rakstīt uz dagnija.lazdina@silava.lv.

 

Avots:www.mkpc.llkc.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *