Koksnes biomasas izmantošana enerģijas ieguvē. Attīstības tendences un iespējas

Lauku attīstības programmas pasākuma “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)” apakšpasākuma “Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas” mērķis ir atbalstīt uzņēmumus, kuri ražos enerģiju no lauksaimniecības vai mežsaimniecības izcelsmes biomasas. Lai nodrošinātu efektīvāku Eiropas Savienības (ES) atbalsta izmantošanu, aizvadītajā gadā veikts pētījums, kurā izvērtētas koksnes biomasas izmantošanas iespējas un turpmākās izmantošanas attīstības tendences enerģētikas sektorā, kā arī salīdzināta dažādu valstu pieredze.

Ieskats SIA „Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” (saīsināti – MeKA) veiktajos uzdevumos pētījuma mērķa sasniegšanai:

  • apkopoti dati par koksnes biomasas patēriņu enerģijas ražošanā Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Polijā, Zviedrijā, Somijā, Lielbritānijā, Dānijā, Francijā, Vācijā un Austrijā (laika periodā no 2004. līdz 2009./2010.gadam);
  • apkopoti dati par koksnes biomasas produktu ražošanas, eksporta un importa apjomiem references valstīs;
  • izvērtēti nacionālie un ES atbalsta mehānismi, kas veicina koksnes biomasas izmantošanu enerģijas ražošanā;
  • apkopotas koksnes biomasas cenas un to dinamika (Euro/MWh) sadalījumā par koksnes biomasas veidiem.

Ieskats pētījuma gaitā veiktajos secinājumos attiecībā uz vietējo tirgu:

  • pieejamais malkas apjoms Latvijā samazinās – plānoto ciršanas apjomu samazināšanās dēļ valsts mežos;
  • no 2012.gada paredzams šķeldu eksporta samazinājums, jo pieaugs to pieprasījums vietējā tirgū no jaunajiem biomasas projektiem. Paredzams, ka pieaugs arī tievo sortimentu patēriņš enerģētikā, jo šķeldu eksporta samazinājumam var pretoties šī tirgus spēlētāji ārvalstīs;
  • skaidu patēriņa pieaugums saistīts ar ražošanas jaudu plānoto pieaugumu granulu ražotājiem, kuri arī pretendēs uz tievkosnes sortimentiem.

 

PĒTĪJUMA GALA ZIŅOJUMS

PĒTĪJUMA PREZENTĀCIJA

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *