Sagatavoti jauni dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā

Zemkopības ministrija (ZM) izstrādājusi jaunu Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu „Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā”, ko šodien, 2. augustā, izsludināja valsts sekretāru sanāksmē. Noteikumi paredz vispārējās dabas aizsardzības prasības meža apsaimniekošanā, aprobežojumus aizsargjoslās ap purviem, bioloģiski nozīmīgo meža struktūras elementu noteikšanas un saglabāšanas nosacījumus, kā arī saimnieciskās darbības ierobežojumus dzīvnieku vairošanās sezonas laikā.

Ņemot vērā, ka viena no būtiskākajām vispārējām dabas aizsardzības prasībām meža apsaimniekošanā ir bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, noteikumu projektā noteikts, ka, apsaimniekojot mežu, jāsaglabā bioloģiski vērtīgi meža struktūras elementi: mežaudzes ezeru un purvu salās, mežu puduri, mežaudzes ūdensteču un ūdenstilpju palienēs, ģeomorfoloģiskie veidojumi, skudru pūžņu kolonijas, avoti un avoksnāji, apaugums mikroieplakās, mežmalas un bioloģiski vērtīgās mežaudzes. Noteikumu projektā ir ietverti šo bioloģiski nozīmīgo meža struktūras elementu noteikšanas kritēriji un apsaimniekošanas nosacījumi. Bioloģiskās daudzveidības aizsardzības nolūkā noteikumu projektā ir ietverts nosacījums, ka aizliegts cirst un izvākt ekoloģiskos kokus, kas saglabāti saskaņā ar normatīviem aktiem par koku ciršanu.

Tāpat jaunajā noteikumu projektā ir saglabātas šobrīd spēkā esošās prasības par īpaši aizsargājamo meža iecirkņu izvērtēšanu, lai izveidotu mikroliegumu vai atceltu īpaši aizsargājamā meža iecirkņa statusu. Prasībās precizēts, ka minēto iecirkņu izvērtēšana meža īpašniekam ir jāveic līdz atkārtotai meža inventarizācijai. Jaunie noteikumi stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas valdībā un publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un tie aizstās šobrīd spēkā esošos MK 2001. gada 8. maija noteikumus Nr.189 „Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā”.

 

Avots:www.zm.gov.lv

Lasīt vairāk:www.mk.gov.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *