Vidzemes plānošanas reģions veicina skolēnu izpratni par koksnes enerģiju

Koksne ir visvairāk izmantotais atjaunojamais energoresurss Latvijā. Veicinot meža resursu efektīvu izmantošanu ekoloģiski tīras siltumenerģijas iegūšanai, Vidzemes plānošanas reģions projekta “Koksnes enerģija un ekoloģiski tīras tehnoloģijas” ietvaros meklē veidus, kā par energoplānošanu runāt ar dažādām sabiedrības daļām – sākot no politikas lēmējiem vietējās pašvaldībās un valsts līmenī, kā arī iesaistot jaunāko paaudzi pie procesu skaidrošanas. Jūnija un jūlija mēnešos norisinājušās apmācības 1. – 4. klašu skolēniem, izveidota uzdevumu grāmata “Kociņa stāsti”, kā arī notikusi diskusija ar politikas plānotājiem un iesaistītajām pusēm par reģiona lomu energoplānošanā.

Meža apsaimniekošana ir ilglaicīgs process, kas prasa rūpīgu darbu un ieguldījumus. Apzinoties, ka bērni ir mūsu nākotne, VPR vēlas veicināt tieši jaunās paaudzes izpratni par koksnes enerģiju. Šī iemesla dēļ VPR sadarbībā ar Cēsu Bērnu zinātnes centru „Zinoo” izveidoja mācību programmu sākumskolas skolēniem. Caur spēlēm un radošiem uzdevumiem bērniem ir iespēja parādīt savas zināšanas par koksni, tās veidiem un izmantošanu siltumražošanā. Labākai izpratnei par koksni kā enerģijas avotu, Vidzemes plānošanas reģions projekta “Koksnes enerģija un ekoloģiski tīras tehnoloģijas” ietvaros sagatavojuši bezmaksas uzdevuma grāmatu “Kociņa stāsti”. Izpildot dažādus uzdevumus, grāmatā bērniem iespējams uzzināt par meža kokiem un kā siltums nonāk mājā.

8. jūnijā, Amatas novada zālē VPR organizēja diskusiju par koksnes nākotni enerģijas izmantošanā un reģiona lomu energoplānošanā. Pēc prezentācijām par praktiskiem risinājumiem Amatas un Beverīnas novados, diskusijas dalībnieki pārrunāja reģiona lomu energoplānošanā un izteica virkni īstenojamu risinājumu, kur svarīgi turpināt izglītot sabiedrību un veicināt novadu sadarbību enerģētikas jomā.

 

Lasīt vairāk:www.vidzeme.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *