Ūdensputnu medību sezonas atklāšanas laikā kontrolē noteikumu ievērošanu

Sestdienā, 11.augustā, plkst. 16.00 pēcpusdienā, tika atklāta pīļu medību sezona. Tas medniekiem ir viens no lielākajiem gada notikumiem, kam lielu uzmanību pievērš sabiedrība, kā arī atbildīgās iestādes, kas rīko medību noteikumu ievērošanas pārbaudes.

Šogad ūdensputnu medību sezonas atklāšanas laikā, dabas lieguma “Lubāna mitrājs” teritorijā Valsts policijas, Valsts meža dienesta un  Dabas aizsardzības pārvaldes inspektori veica kontroles pasākumus medību vietās, kā arī uz piebraucamajiem ceļiem. Tika pārbaudīta gan medību noteikumu ievērošana, gan aizsargājamā dabas teritorijā noteiktās papildus prasības, kas jāievēro. Dabas liegumā “Lubā­nas mitrājs” ūdensputnu medībās aizliegts lietot šāviņus, kas satur svinu. Pārkāpums, protams, ir arī kāda aizsargājama putna nošaušana. Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas pārstāvis Dainis Tučs informē, ka reida ietvaros Lubānā nav fiksēti medību dokumentācijas, medību munīcijas lietošanas, kā arī alkoholisko dzērienu lietošanas pārkāpumi medību laikā, toties fiksēts pārkāpums par atrašanos peldošos transportlīdzekļos bez glābšanas vestēm un  Valsts policijas inspektori sastādījuši vairākus administratīvā pārkāpuma protokolus.

Atrašanās uz ūdens bez glābšanas vestēm ir bīstama, tāpēc Valsts policijas darbinieki rūpīgi seko kārtībai upēs un ezeros. Vecākais valsts vides inspektors Rolands Kalvis atzīmē, ka preventīvo un kontroles pasākumu organizēšana sadarbībā ar Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Rēzeknes iecirkņa kārtības policijas nodaļas inspektoriem Rāznas ezerā devusi pozitīvus rezultātus – pēdējā reida laikā pārbaudītajiem makšķerniekiem līdzi bijuši gan nepieciešamie dokumenti, gan glābšanas vestes/riņķi. Arī 16 pārbaudītajiem pīļu medniekiem bijuši visi nepieciešamie dokumenti un aprīkojums. Sadarbību kontroles jomā plānots turpināt, apsekojot arī citas ūdenstilpes Latgales reģionā.

Medniekiem der atcerēties, ka līdz 15. septembrim pīļu medības atļautas trešdienās, sestdienās un svētdienās, bet no 16. septembra līdz 30. novembrim – katru dienu. Atļauts medīt laučus, krīkļus, pelēkās pīles, platknābjus, meža pīles, prīkšķes, baltvēderes, garkakļus, brūnkakļus, cekulpīles, ķerras, tumšās pīles, melnās pīles, kākauļus un gaigalas. Medniekiem pirms došanās ūdensputnu medībās jānoskaidro, vai medībām izvēlētā vieta neatrodas kādā no īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, vai teritorijai ir individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi. Informā­cija par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes mā­jas lapā www.daba.gov.lv, sadaļā “ĪADT”  vai Valsts meža dienesta mežniecībā, kuras kontrolējamā teritorijā plānotas ūdensputnu medības.

 

Avots:www.daba.gov.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *