Par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem lauksaimniecībai

Pēdējā laikā gan presē, gan TV ar apskaužamu regularitāti parādās sižeti par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem lauksaimniekiem. Šāds sižets tika demonstrēts arī 12. augusta TV raidījumā „Panorāma”. Šajā sižetā, kuru veidoja žurnāliste Maija Migla, tika pausti nepatiesi apgalvojumi par Latvijas medību likumdošanu, kā arī vienpusēji un tendenciozi atspoguļots divu mednieku formējumu konflikts, kā rezultātā meža cūkas nodarījušas postījumus lauksaimniecības kultūrām. Konkrētā sižeta ievadā žurnāliste apgalvo, ka Latvijas likumdošana neparedz mednieku atbildību par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem. Tas neatbilst patiesībai, jo Medību likuma 29. panta 2. daļa paredz, ka: „Par medījamo dzīvnieku nodarītajiem zaudējumiem ir atbildīgs medību tiesību lietotājs, ja līgumā par medību tiesību nodošanu nav paredzēts citādi”.

 

Medību likuma 19. panta 1. daļa nosaka minimālās platības, kurās ir atļautas limitēto medījamo dzīvnieku medības medību iecirknī. Meža cūku medībām šī platība ir noteikta ne mazāk kā 1000 ha meža zemes. Diemžēl šobrīd Latvijā ir parādījusies tendence, ka tiek veidoti daudzi jauni, nelieli medību iecirkņi. Ja mednieki veido medību iecirkni, kura platība ir mazāka par likumā noteikto, skaidri apzinoties, ka meža cūku medības šajā platībā būs aizliegtas, viņiem arī jāuzņemas pilna atbildība par dzīvnieku nodarītajiem postījumiem. Konkrētajā sižetā minētajā gadījumā par dzīvnieku postījumiem ir atbildīgs mednieku klubs „Dzērve”, kurš par minētajām platībām ir noslēdzis medību nomas līgumu un kura biedrs ir arī dzīvnieku postījumu skartās platības īpašnieks. Bez tam normatīvie akti paredz arī zemes īpašnieka pienākumu veikt preventīvos pasākumos, lai nepieļautu postījumus.

 

12.08.2012. TV raidījuma „Panorāma” sižetā netika objektīvi atspoguļots Latvijas Mednieku savienības Grobiņas nodaļas vadītāja M. Bites teiktais, jo no viņa sniegtās informācijas par konfliktsituācijas rašanos tika atstāta vienīgi no konteksta izrauta frāze par to, ka atbildība ir jāuzņemas Valsts meža dienestam, kas nosaka pārāk mazu meža cūku nomedīšanas limitu.

 

Latvijas Mednieku savienība (LMS) uzskata, ka šādas neobjektīvas un tendenciozas informācijas iemesls ir tuvākajā laikā paredzētie grozījumi Medību likumā. Uzskatām, ka šādā veidā apzināti tiek veidots sabiedrības viedoklis par to, ka medījamo dzīvnieku skaits Latvijā ir pārāk liels, kā arī par to, ka mednieki nepietiekami medī, līdz ar to ir jādod tiesības zemes īpašniekiem pašiem likvidēt savvaļas dzīvniekus, kas nodara vai var nodarīt postījumus lauksaimniecībai. LMS kategoriski iebilst pret šādiem grozījumiem Medību likumā, kas pieļautu faktiski nekontrolētu savvaļas dzīvnieku iznīcināšanu. Uzskatām, ka radušās konfliktsituācijas par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem var atrisināt esošās likumdošanas ietvaros, bet grozījumus Medību likumā, pamatojot tos ar dzīvnieku postījumiem, virza personas, kuras ir nemierā ar pastāvošo medību saimniecības organizācijas kārtību. Arī minētais „Panorāmas” sižets kārtējo reizi skaidri nodemonstrēja, ka lietas būtība slēpjas nevis dzīvnieku nodarītajos postījumos, bet gan atsevišķu personu vēlmē iegūt neierobežotas tiesības medīt.

 

Avots: www.medniekiem.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *