Pieņem rezolūciju par privātās mežsaimniecības attīstību Baltijā

Baltijas meža īpašnieku organizācijas 17. augustā Rīgā pieņēma rezolūciju, kas pauž kopīgu nostāju attiecībā uz privātās mežsaimniecības turpmāko attīstību. Rezolūcijā pausts Baltijas valstu meža īpašnieku organizāciju viedoklis attiecībā uz Lauku attīstības programmu 2014.-2020. gadā, kompensāciju sistēmas par saimnieciskās darbības aprobežojumiem pilnveidošanu, un nosacījumiem, kas varētu apgrūtināt koksnes tirdzniecību saistībā ar ES Kokmateriālu regulas ieviešanu.

Latvijas Meža īpašnieku organizētajā sanāksmē piedalījās Igaunijas un Lietuvas meža īpašnieku organizācijas, kas iepazīstināja ar aktualitātēm privātajā mežsaimniecībā savās valstīs. Dalībnieki diskutēja par jaunumiem mežsaimniecību un medību saimniecību reglamentējošos normatīvos aktos, par Lauku attīstības programmā ietvertajiem atbalsta pasākumiem privātajai mežsaimniecībai, kā arī par koksnes produktu tirgus situāciju un potenciālo attīstību. Dalībnieki vienojās, ka turpmāk jāatīsta aktīvāka sadarbība, kas palīdzētu efektīvāk aizstāvēt meža īpašnieku intereses Baltijas valstu un Eiropas mērogā.

Sanāksmes noslēgumā organizācijas pieņēma rezolūciju, kas pauž kopīgu nostāju attiecībā uz privātās mežsaimniecības turpmāko attīstību. Rezolūcijā ir pausts aicinājums Latvijas, Lietuvas un Igaunijas valdībām:

 

  • Nākamā plānošanas perioda Lauku attīstības programmā piešķirt pietiekamu finansējumu atbalsta pasākumiem privātās mežsaimniecības atbalstam;
  • Meža īpašniekiem netiek kompensēta lielākā daļa no zaudējumiem, ko rada dabas aizsardzības pasākumu noteiktie aprobežojumi saimnieciskajai darbībai. Papildus dabas aizsardzības pasākumi nedrīkst tikt ieviesti uz ilgtspējīgu mežsaimniecību praktizējošu meža īpašnieku rēķina. Esošajai kompensāciju sistēmai jābūt adekvātai un negūtie ieņēmumi jākompensē atbilstošai tirgus cenām. Visiem plānotajiem dabas aizsardzības pasākumiem jāietver detalizēts novērtējums par ietekmi uz ekonomiku un reģionālo attīstību.
  • Neieviest papildus birokrātisku slogu koksnes tirdzniecībai sakarā ar ES Kokmateriālu regulu, kas paredz noteikt prasības koksnes pārdevējiem, lai novērstu nelegālu koksnes ieguvi un tirdzniecību.
  • Atbalstīt meža īpašnieku organizāciju darbību.

 

Avots: www.mezaipasnieki.lv

 

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *