Apkopoti dati par atjaunojamo energoresursu patēriņu Latvijā 2011.gadā

Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati liecina, ka Latvijas energobilancē atjaunojamajiem energoresursiem (AER) daļa no energoresursu kopējā patēriņa 2011.gadā bija 60 gigadžouli (2010.gadā – 66 gigadžouli). Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2009/28/EK par AER izmantošanas veicināšanu, Latvijai jānodrošina, ka no AER saražotas enerģijas īpatsvars enerģijas bruto galapatēriņā 2020. gadā ir 40% (2009. gadā sasniegti 34,3%, bet 2010. gadā – 32,6%).

Galvenie AER veidi Latvijā ir kurināmā koksne un hidroresursi, kas 2011.gadā aizņēma trešo daļu no kopējā energoresursu patēriņa. Mazākā mērā tika izmantota vēja enerģija, biogāze, biodegviela un cita biomasa. Saules enerģiju šobrīd izmanto tikai ļoti nelielos apjomos pilotprojektu formā.

2011.gadā no atjaunojamiem energoresursiem saražotais elektroenerģijas daudzums samazinājās par 15%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, un bija 41,93% no kopējā elektroenerģijas patēriņa, kas saistīts ar hidroelektrostaciju mazāku izstrādi. Līdz ar vairāku jaunu biogāzes koģenerācijas staciju atvēršanu, 2011.gadā elektroenerģija, kas saražota no biogāzes, palielinājās par 88%, salīdzinot ar 2010.gadu, un sasniedza 107 gigavatstundas 2011.gadā.  Kurināmās koksnes īpatsvars Latvijas energoresursu izmantošanā tradicionāli ir bijis ievērojami liels, jo tas ir pieejams. No Latvijā saražotajiem energoresursiem kurināmā koksne aizņem vairāk nekā 80%. Atjaunojamo energoresursu izmantošanai ir vairākas potenciālas priekšrocības, tai skaitā gāzes emisiju samazināšana, pieejamo enerģijas veidu dažādība, atkarības samazinājums no importētiem energoresursiem – pārsvarā no dabasgāzes un naftas produktiem. Atjaunojamo energoresursu pieaugums var potenciāli veicināt arī nodarbinātību valstī, izveidojot jaunas darba vietas “zaļo” tehnoloģiju jomā, norāda CSP.

Pārveidošanas sektorā – energoresursu apjoms elektroenerģijas ražošanai un siltumenerģijas ražošanai pārdošanai – 2011.gadā atjaunojamie energoresursi (koksne, cita biomasa, biogāze, biodīzeļdegviela) no kopējā izlietotā kurināmā daudzuma sastādīja 17,2%.

Kas attiecas uz Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvā par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu noteikto – ka katrai dalībvalstij 2020.gadā jānodrošina, ka no atjaunotajiem energoresursiem saražotās enerģijas īpatsvars ir vismaz 10% no enerģijas galapatēriņa transportā, Latvijā 2010.gadā tika sasniegti 3,3%.

 

Lasīt vairāk:www.csb.gov.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *