Atbalsts ražotņu modernizācijai un energoefektivitātes paaugstināšanai

Daudzajiem Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) rīkotajiem konkursiem piebiedrojies jauns projekts – “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”, kura mērķis ir nodrošināt pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus, uzlabojot ražošanas iekārtas vai nomainot tās ar jaunām, kā arī paaugstinot ražošanas ēku energoefektivitāti.

Minētā konkursa īstenošanas kārtību nosaka 2012.gada 14.augusta Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.559 “Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” nolikums”. Tie iezīmē sasniedzamos mērķus, kā arī vērtēšanas kritērijus un projektu pieteikšanas, izskatīšanas, apstiprināšanas, finansējuma piešķiršanas, kā arī finansēto projektu īstenošanas, pārskatu iesniegšanas un pārbaudes kārtību.

Konkursam projektus var iesniegt visi mūsu valstī reģistrētie komersanti – lielie, vidējie, mazie un mikrouzņēmumi, kuru saimnieciskā darbība ietver aktivitātes, kas atbilst saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas (NACE 2.redakcija) kodiem no 10 līdz 33, kā arī kodam 35.5. Projektu iesniegšanas gala termiņš – šā gada 1.oktobris. Viena projekta īstenošanai pieejamais maksimālais KPFI finansējums nedrīkst pārsniegt 350 000 latu. Konkursa ietvaros tiks atbalstītas aktivitātes, kas saistītas ar ieguldījumiem vides aizsardzībā, kuru rezultātā tiks ietaupīta enerģija. To vidū var minēt ražošanas ēku siltināšanu. Šo naudu varēs izlietot, atsevišķas tehnoloģisko līniju, kuras attiecīgajā ēkā nodrošina ražošanas procesu, iekārtu daļas nomainot pret efektīvākām. Finansējumu drīkstēs izlietot, uzstādot iekārtas un sistēmas efektīvai siltuma primārai un otrreizējai izmantošanai, energoefektīva apgaismojuma izveidošanai, kā arī elektroapgādes vadības un kontroles sistēmu modernizēšanai. Savukārt otra aktivitāte ir saistīta ar ieguldījumiem atjaunojamo energoresursu izmantošanā. Tās ietvaros projekta iesniedzējs varēs apmaksāt konsultācijas būvprojekta un tehniskās dokumentācijas sagatavošanai, iegādāties atjaunojamos energoresursus izmantojošas tehnoloģijas, būvdarbus, kā arī segt būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas. Atbilstoši MK noteikumiem atbalstu varēs saņemt biomasu izmantojošas katlu iekārtu (siltuma jauda nepārsniedz 3 MW), biomasu izmantojošas koģenerācijas staciju (siltuma jauda nepārsniedz 3 MW), energoavotu ar siltuma sūkņiem un saules kolektoru iegādei.

 

Lasīt vairāk:www.lvportals.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *