Par meža aizsardzības pasākumiem un ārkārtējās situācijas izsludināšanu mežā

Zemkopības ministrija (ZM) izstrādājusi Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu “Noteikumi par meža aizsardzības pasākumiem un ārkārtējās situācijas izsludināšanu mežā”, kas šodien, 20. septembrī izsludināts valsts sekretāru sanāksmē. Noteikumu projekts paredz meža aizsardzības pasākumus, to izpildes kārtību un termiņus, kā arī kārtību, kādā kontrolējama meža sanitārā stāvokļa prasību ievērošana, lai ar mērķtiecīgu darbību meža apsaimniekošanā, savlaicīgu meža kaitēkļu un slimību savairošanās konstatēšanu un prognozēšanu un to ierobežošanas pasākumu noteikšanu nodrošinātu labu mežaudžu veselības stāvokli. Paredzams, ka meža aizsardzības pasākumi palielinās iespēju izaudzēt augstražīgas, bioloģiski noturīgas mežaudzes, tādējādi nodrošinot tautsaimniecību ar nepieciešamajiem koksnes resursiem un vienlaikus saglabājot vides ekoloģisko līdzsvaru, kā arī uzlabojot meža estētiskās īpašības.

Noteikumu projekts paredz arī kārtību, kādā izsludināma ārkārtējā situācija meža ugunsgrēka, meža kaitēkļu savairošanās vai slimību masveida izplatīšanās gadījumos. Lai samazinātu mežam, cilvēkiem un valsts ekonomikai nodarītos zaudējumus, noteikumu projekts nosaka valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām, kā arī fiziskām un juridiskām personām tiesības un īpašos pienākumus šajos ārkārtas gadījumos.

Pamatojoties uz meža aizsardzības speciālistu ieteikumiem, noteikumu projekts paredz gāzto un lauzto skujkoku (izņemot sauso koku) aizsardzības pasākumus pret stumbru kaitēkļiem, kurus nav paredzēts izvākt no mežaudzēm noteikumos noteiktajos termiņos. Lai ierobežotu sakņu trupi izraisošās sēnes (sakņu piepes – Heterobasidion annosum s.l.) izplatību, noteikumu projektā ietverts nosacījums, ka cērtot kokus no meža jāizvāc zaļu trupējušu egles koksni – izgāztas, lauztas egles, lielu dimensiju ciršanas atliekas, kas ir diametrā no 10 līdz 50 centimetriem. Tāpat, ievērojot meža aizsardzības speciālistu priekšlikumus un mežsaimniecisko praksi, noteikumu projekts paredz nosacījumus par ciršanas atlieku krautnēšanu kaudzēs šķeldošanai.

Noteikumi stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas valdībā un publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

 

Avots:www.zm.gov.lv

Plašāka informācija:www.mk.gov.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *