Enerģētikas ilgtermiņa stratēģijas centrā – konkurētspēja un energoapgādes drošība

Enerģētika ir viena no būtiskākajām tautsaimniecības nozarēm, kas tieši ietekmē kopējo valsts ekonomikas izaugsmi. Enerģētikas sektora attīstība pasaulē visbiežāk tiek plānota ilgtermiņā, jo sektora attīstībai nepieciešamas ievērojamas investīcijas, kas, savukārt, iespējamas tikai investoriem ilgtermiņā paredzamā vidē. Tāpēc Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi vadlīnijas enerģētikas politikas plānošanai laika periodā līdz 2030.gadam – „Enerģētikas ilgtermiņa stratēģija 2030 – konkurētspējīga enerģētika sabiedrībai”.

Lai nodrošinātu sabalansētu, ekonomiskajām un sociālajām interesēm atbilstošu enerģētikas politiku, Stratēģijas 2030 galvenais mērķis ir veicināt konkurētspējīgu ekonomiku. Par primāro izvirzot konkurētspējīgu ekonomiku, vienlaikus Stratēģija 2030 paredz tiekties uz ilgtspējīgu enerģiju, nodrošinot tās ilgtspēju gan ekonomiskā, gan sociālā, gan apkārtējās vides izpratnē. To plānots panākt, veicinot efektīvas atjaunojamo energoresursu izmantošanas tehnoloģijas, veicot energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus un tiecoties uz Eiropas Savienības (ES) ilgtspējības mērķu sasniegšanu. Trešais Stratēģijas 2030 mērķis paredz apgādes drošuma paaugstināšanu, nodrošinot enerģijas lietotājiem pieejamas, stabilas enerģijas piegādes, mazinot ģeopolitiskos riskus, dažādojot piegāžu ceļus, attīstot starpsavienojumu infrastruktūru, veidojot rezerves un iesaistoties starptautiskā regulējuma pilnveidošanā.

Viens no rādītājiem, kas liecinās par palielinātu energoapgādes drošību un ilgtspēju, ir pēc iespējas plašāka atjaunojamo energoresursu (turpmāk – AER) izmatošana. Tāpēc stratēģijā noteikts mērķis 2030.gadā nodrošināt 50% AER īpatsvaru bruto enerģijas galapatēriņā, kas tiks sasniegts, palielinot AER īpatsvaru siltumenerģijas, elektroenerģijas un transporta sektoros. Energoapgādes drošību un ilgtspēju nodrošina arī pēc iespējas diversificēts enerģijas un energoresursu imports, vienlaikus attīstot reģionālas enerģijas ražošanas jaudas. Tāpēc Stratēģijā 2030 noteikts mērķis līdz 2030.gadam par 50% samazināt enerģijas un energoresursu importu no esošajiem trešo valstu piegādātājiem, kas tiks panākts ar jaunu enerģijas un resursu piegādes ceļu un avotu ienākšanu tirgū un līdz ar to arī jaunas un ilgtspējīgas enerģētikas infrastruktūras attīstību.

 

Lasīt vairāk:www.em.gov.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *