LLU Meža fakultātes studenti aicināti pieteikties Alfrēda Kabzema stipendijai

Lai stipendiju veidā sniegtu finansiālu atbalstu LLU Meža fakultātes sekmīgajiem un/vai maznodrošinātajiem studentiem, Profesors Alfrēds Kabzems 1996.gadā, ieguldot bankā savus personīgos līdzekļus, izveidoja LLU Goda doktora A. Kabzema fondu. Izmantot šī fonda sniegtās iespējas un pretendēt uz stipendijām aicināti tie LLU Meža fakultātes pilna laika 2. – 4. kursa pamatstudiju programmu sekmīgie studenti, kuri nesaņem citas stipendijas.

Stipendijas pretendenti katru gadu līdz 30. septembrim Fonda padomei iesniedz sekojošus dokumentus: motivācijas vēstuli; ja persona ir maznodrošināta – izziņu par maznodrošinātās personas statusu; sekmju izrakstu par iepriekšējā studiju gada pēdējo semestri un aizpildītu pieteikuma anketu.

Fonda padome, piešķirot stipendiju, ņem vērā šādus kritērijus:

  • vai persona atbilst maznodrošinātās personas statusam;
  • pretendenta vidējo atzīmi iepriekšējā semestrī; ja vidējā atzīme vairākiem pretendentiem ir vienāda, par priekšrocību tiek uzskatītas pretendentasabiedriskās aktivitātes, kā arī aktivitātes sportā, kultūrā, pašdarbības kolektīvos;
  • motivācijas vēstule, kurā pretendents izklāsta, kādēļ viņam jāpiešķir stipendija un kādos nolūkos viņš gatavojas to tērēt.

Stipendiju lielumu un skaitu katru gadu līdz 30. septembrim nosaka Fonda padome. Fonda stipendija tiek piešķirta uz vienu semestri vai studiju gadu, atkarībā no uzkrāto līdzekļu summas. Stipendiju izmaksu pārtrauc, ja stipendiāts izmanto akadēmisko atvaļinājumu, tiek eksmatrikulēts vai nav sekmīgi nokārtojis sesiju.

 

Avots:http://www.mf.llu.lv/

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *