Ekoskolu programmā iesaistīto izglītības iestāžu skaits Latvijā pieaug

Latvijas Universitātes Lielajā aulā 27. septembrī norisinājās 75 Latvijas izglītības iestāžu apbalvošana par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē, piešķirot tām starptautisko Ekoskolas nosaukumu un Zaļā Karoga balvu. Vēl 33 skolas saņems Zaļo diplomu un Latvijas Ekoskolas nosaukumu.

Ekoskolu programmas atpazīstamākais elements ir starptautiskā Zaļā karoga balva, ko saņem tikai tās skolas, kas ilgstošā laika posmā spēj demonstrēt izcilas aktivitātes vides jomā. Latvijas Ekoskolas nosaukums un diploms ir nacionāla līmeņa balva skolām, kuras ir ceļā uz Zaļo karogu. Iepriekšējā mācību gadā Latvijā plīvoja 62 Zaļie karogi. Šīs balvas skolām tiek piešķirtas uz vienu mācību gadu un katru reizi jāizcīna no jauna. Programmas īstenotāji Latvijā, Vides izglītības fonds, 2011/2012. mācību gadā Ekoskolas iesaistīja gan Klimata kampaņā, kurā kopumā piedalījās 32 mācību iestādes, gan Klimata kalkulatora izmantošanā, un šajā vasarā Ekoskolu jaunieši tikās pirmajā Ekoskolu skolēnu forumā Tērvetē. Latvijā Ekoskolu programmā ir iesaistītas vairāk kā 120 skolas, apvienojot apmēram 20 000 skolēnu. Programma Latvijā darbojas jau astoņus gadus un tā ir kļuvusi par atpazīstamu ietvaru skolu aktivitātēm vides izglītībā. Programmā var iesaistīties ikviena izglītības iestāde, kas vēlas savā darbā pievērsties vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem. Šajā mācību gadā Ekoskolu programmā pieteicās arī divas augstskolas Latvijā – Vidzemes augstskola un Daugavpils Universitāte.

„Jau šodien Ekoskolu kustības dalībnieki – skolotāji un skolēni – ievieš dzīvē NAP2020 vīzijas vērtības un aktīvi darbojas, lai Latvija kļūtu par zaļāko valsti pasaulē un attīstītos kā tīra, radoša un konkurētspējīga valsts,” pēc tikšanās ar Ekoskolu kustības skolēniem un skolotājiem uzsvēra vides aizsardzības un reģionālās attīstītības ministrs Edmunds Sprūdžs. „Būtiski ir turpināt aizsākto darbu, iesaistot aizvien vairāk dalībnieku Ekoskolu kustībā, lai jaunajā paaudzē veidotu pārliecību par savu valsti, kurā tīra vide ir pašsaprotama vērtība. Pēdējo 20 gadu laikā, neskatoties uz tautsaimniecības grūtībām, Latvijā tika pieņemti un īstenoti vairāki vides aizsardzībai nozīmīgi lēmumi. Tā rezultātā Latvija ir novērtēta kā otra zaļākā valsts pasaulē. Latvijas iedzīvotāji pierādīja, ka, kopā strādājot vienota valsts saglabāšanas mērķa vārdā, iespējams iegūt milzīgu spēku izaugsmei. Rio+20 konferencē es atkārtoti pārliecinājos, ka kopīgi turpinot strādāt mums vienlaicīgi var būt gan videi draudzīga, ilgtspējīga politika, gan izaugsme,” uzsvēra E.Sprūdžs.

Ekoskolu programma ir ANO Vides programmas un UNESCO sadarbības partnere vides izglītībā, un ir pamats vides izglītības procesa organizēšanai skolās. Pašlaik Ekoskolu programmā ir iesaistītas aptuveni 40 000 skolas 60 pasaules valstīs, iesaistot 6 miljonus skolēnu. Programmu Latvijā īsteno Vides izglītības fonds, Starptautiskā Vides izglītības fonda (Foundation for Environmental Education – FEE International) dalīborganizācija. Ekoskolu programma ir viena no piecām FEE International globālajām programmām līdztekus Zilā karoga un Zaļās atslēgas ekosertifikācijas programmām, un Jauno vides reportieru un Izzini mežu vides izglītības programmām.

 

Avots:www.varam.gov.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *