Zinātnieku naktī iepazīstina ar enerģijas veidiem un tās izmantošanu

28.septembrī vienlaikus astoņās Latvijas pilsētās – Rīgā, Jelgavā, Daugavpilī, Rēzeknē, Ventspilī, Salaspilī, Valmierā un arī Cēsīs – notika ikgadējais Zinātnieku nakts pasākums. Šī gada tēma tapusi ciešā sadarbībā ar A/S “Latvenergo” un Latvijas Zinātņu akadēmiju – “Stāsts par enerģiju”.

Zinātnieku nakts ir Eiropas Komisijas atbalstīts un finansēts projekts, kuru realizē Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) sadarbībā ar Latvijas augstskolām, zinātniskajiem institūtiem un muzejiem. Pasākums Latvijā norit jau septīto, bet LLU – sesto gadu pēc kārtas. Ar šo pasākumu Latvija iekļaujas to daudzo Eiropas Zinātnieku nakts organizētāju skaitā, kuras septembra nogalē organizē dažādus pasākumus vairāk nekā 200 Eiropas pilsētās, lai atraktīvā veidā skaidrotu zinātnes sasniegumus un ļautu ielūkoties zinātnisko laboratoriju darba noslēpumos.

LLU Meža fakultātes Kokapstrādes katedra sadarbībā ar SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūtu” (saīsināti – MeKA) klātesošos iepazīstināja ar koksnes energoresursiem un to izmantošanu. Uz šo pasākumu kopumā ieradās aptuveni 100 cilvēku, kuru vidū bija gan studenti, gan pieaugušie ar bērniem. Pasākuma vadītāji uzsver, ka interese par koksnes kurināmo šajā naktī bijusi liela – tika uzdoti jautājumi gan par kurināmā veidiem, gan par to, kurš no šiem veidiem apkurē būtu izdevīgākais. Tāpat katedras pagalmā klātesošajiem tika uzskatāmi parādīts, kāda ir atšķirība starp malkas tilpuma mērvienībām – kubikmetru un steru, savukārt MeKA Testēšanas laboratorijā apmeklētāji varēja pārbaudīt savu erudīciju, atpazīstot dažādos koksnes kurināmā veidus. Ikdienā šajā laboratorijā tiek veikti dažādu enerģētiskās koksnes produktu testi un novērtēti nepieciešamie parametri, t.i., mitrums, daļiņu izmēri, siltumspēja un pelnu saturs, kas raksturo to energoefektivitāti. Lai noskaidrotu specifiskākus jautājumus par koksnes biokurināmo, uz Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūtu Zinātnieku naktī bija ieradušies pat interesenti no Dānijas. Runājot par šķeldu kā vienu no šobrīd tik aktuālajiem kurināmā veidiem, tika stāstīts arī par ātraudzīgajām enerģētiskās koksnes kultūrām – kārklu plantācijām, stādu pavairošanu, šādu kultūru ražību un ieguldījuma atdevi.

Šogad Zinātnieku nakts aktivitātes Latvijā tematiski bija saistītas ar enerģētiku, dodot ieskatu enerģijas ieguves veidos, to daudzveidīgajā pielietojamībā un jaunajām tehnoloģijām šajā jomā. 28. septembrī plašākai sabiedrībai apskatei bija atvērti gan zinātniskie institūti, gan augstskolu fakultātes, kur interesenti varēja piedalīties zinātniskos eksperimentos, iesaistīties diskusijās, uzdot jautājumus zinātniekiem un uz brīdi iejusties zinātnieka ikdienā.

 

Avots:www.novaja.lv

Latforin.info

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *