Tautsaimniecības padomē prezentē Enerģētikas ilgtermiņa stratēģiju

Pirmdien, 8.oktobrī, Ekonomikas ministrija Tautsaimniecības padomē prezentēja politikas vadlīniju „Enerģētikas ilgtermiņa stratēģija 2030 – konkurētspējīga enerģētika sabiedrībai” projektu, kas septembra beigās tika nodots saskaņošanai, lai ar to iepazīstinātu nozīmīgākās uzņēmēju organizācijas, prezentētu to Saeimā un līdz gada beigām apstiprinātu Ministru kabinetā.

Tautsaimniecības padomes locekļi tikšanās laikā atzinīgi novērtēja Ekonomikas ministrijas izstrādātās Stratēģijas 2030 mērķi veicināt ekonomikas konkurētspēju, kā apakšmērķus izvirzot apgādes drošuma paaugstināšanu un enerģijas ilgtspēju. Tautsaimniecības padome atbalstīja turpmākas diskusijas par Stratēģijas 2030 projektu, vienlaikus aicinot skaidrāk atrunāt, kā Stratēģijā 2030 minētie virzieni un uzdevumi tiks izvērsti citos politikas plānošanas dokumentos. Stratēģijas 2030 svarīgākie uzstādījumi ņemti vērā un iestrādāti Nacionālās attīstības plānā, kā arī Ekonomikas ministrijas piedāvājums paredz Stratēģijā 2030 noteiktos mērķus un principus iestrādāt turpmākajos enerģētikas politikas normatīvajos aktos un plānošanas dokumentos, tai skaitā virzot grozījumos nozīmīgākajos likumos. Tāpat plānots izstrādāt un virzīt apstiprināšanai jaunas enerģētikas politikas pamatnostādnes laika periodam no 2013.-2020.gadam, kā arī sniegt ikgadējus ziņojumus Ministru kabinetā un Saeimā par Stratēģijā definēto mērķu un darbības virzienu īstenošanu.

Ekonomikas ministrija jau tuvākajā laikā sāks arī atsevišķu diskusiju ciklu ar lielākajām nozaru organizācijām, lai prezentētu Stratēģiju 2030 un saņemtu konstruktīvus, argumentētus un izsvērtus priekšlikumus par nepieciešamajiem papildinājumiem. Plānots, ka pēc diskusiju cikla ar uzņēmēju organizācijām Stratēģija 2030 tiks prezentēta arī Saeimā un pēc tam iesniegta apstiprināšanai Ministru kabinetā.

 

Avots:www.em.gov.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *