LLU Meža fakultātes studentiem piedāvātās aktuālās diplomdarbu tēmas

Atbalstot Meža fakultāti paaugstināt studentu studiju noslēguma darbu kvalitāti, AS „Latvijas valsts meži” piedāvā uzņēmuma aktuālās pētniecības tēmas:

1.Mežaudžu vērtības palielināšanas iespējas

 • mežsaimniecisko darbību ietekmes uz siltumnīcas efektu izraisošo gāzu bilanci pētījuma programmas izpilde;
 • koku stumbra formas un sortimentu iznākuma prognožu noteikšanas pētījumu programmas izpilde;
 • citas iespējamās pētījumu tēmas mežsaimniecības stratēģiskās un taktiskās plānošanas atbalstam (piem. kādi ir ilgtspējīgi ciršanas apjomi? Kā noteikt katrai audzei nociršanas laiku? Kā noteikt optimālo meža autoceļu tīkla blīvumu? Kādas ir šī brīža mežaudžu augšanas gaitas, īpaši intensīvi koptām jaunaudzēm?).

2.mežizstrādes un koksnes transporta efektīvas tehnoloģijas

 • CO2 izmešu samazināšanas iespējas mežsaimniecības operācijās;
 • efektīvas sanitāro un krājas kopšanas ciršu izstrādes metodes un tehnoloģijas;
 • kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites sistēmas koksnes sagatavošanā un to vērtējums;
 • koksnes kvalitātes izvērtēšanas efektivitātes palielināšanas iespējas apaļo kokmateriālu mehanizētas sagatavošanas procesā;
 • drošas darba vides nodrošināšanas iespējas mežizstrādē.

3.dabas vērtību stāvokļa monitorings un apsaimniekošanas metodikas

4.meža pataloģiskās un entomoloģiskās aizsardzības pasākumu izstrāde bojājumu risku mazināšanai

 • mežsaimniecības pielāgošana klimata izmaiņām;
 • sakņu trupes uzraudzība un ierobežošana skujkoku mežos.

5.meža ceļu būvniecības un projektēšanas modeļi

 • meža ceļu slēgšanas sociālekonomiskie un vides apsvērumi;
 • koksnes vairogu izmaksu optimizācijas iespējas;
 • koka tiltu izmaksas un perspektīvas Latvijā.

6.meža koku sugu ražības un kvalitātes uzlabošana ar selekcijas un ģenētikas metodēm

AS „Latvijas valsts meži” atbalsta studentu izpētes darbu organizēšanu arī saskaņā ar Meža nozares kompetences centra formulētajām plānotajām izpētes prioritātēm.

 

Avots:http://www.mf.llu.lv/

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *