Reģionālā konference par energoefektīvas būvniecības attīstības stratēģiju

Eiropas Savienības dalībvalstis izvirzījušas līdz 2020. gadam sasniedzamos klimata un enerģijas mērķus, kas paredz palielināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu uz 40% no kopējā enerģijas galapatēriņa Latvijā. Atjaunojamie energoresursi ēkas izmantošanas laikā ir svarīgs faktors ēkas nelabvēlīgās ietekmes samazināšanai uz apkārtējo vidi un klimata izmaiņām, energoapgādes drošības uzlabošanai, kā arī zemu enerģijas cenu saglabāšanai. Tāpēc darba spēkam, kas piesaistīti ēkas būvniecības vai renovācijas procesā, jāizprot pārdomātas atjaunojamo energoresursu izmantošanas nozīme.

Lai noskaidrotu, kā paaugstināt zināšanas un prasmes atjaunojamo energoresursu nozarē strādājošajiem, kas ļautu veiksmīgi izmantot atjaunojamos energoresursus un sasniegt zemu enerģijas patēriņu ēkās pēc to renovācijas un būvniecības, Latvijas plānošanas reģioni un būvniecības, siltuma un vides pārstāvji iesaistījušies programmas “Intelligent Energy Europa” projektā “Build up Skills – Latvia”. Lai iepazīstinātu sabiedrību ar esošās situācijas analīzi “Būvniecībā strādājošo kvalifikācijas un prasmju paaugstināšana 2020.gada enerģijas un klimata mērķu sasniegšanai”, kā arī rosinātu diskusiju par energoefektīvas būvniecības attīstības stratēģijas veidošanu Latvijā, visos valsts reģionos septembrī un oktobrī tiek organizēti reģionālie semināri.

18.oktobrī uz šādu sanāksmi aicina Rīgas plānošanas reģions. Savukārt 19.oktobrī, pl.11.00, Dobeles profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā notiks Zemgales reģionālais seminārs. Uz pasākumu aicināti būvnieki, darbinieki, pašvaldības un būvvalžu pārstāvji, izglītotāji, kursu organizatori, mācībspēki un studenti, ka arī aktīvi savu māju iedzīvotāji. Konferences gaitā apskatāmās tēmas: „Build Up Skills – Latvija” projekta mērķi un uzdevumi; esošās situācijas analīze Būvniecībā strādājošo kvalifikācijas un prasmju paaugstināšanai; energoefektīvu ēku kvalitatīvas ekspluatācijas prasības, personāla kvalifikācija; ēku energoefektivitātes paaugstināšanas labā prakse; ekoloģiskā būvniecība Latvijā; būvniecības nozarē nodarbināto profesionālās izglītības un apmācības sistēmas analīze, kā arī diskusija par būvniecībā strādājošo kvalifikācijas un prasmju paaugstināšanu 2020.gada enerģijas un klimata mērķu sasniegšanai.

Par dalību pasākumā Zemgalē lūgums ziņot līdz 15.oktobrim.

Kontaktinformācija: Edgars.Paulovics@zpr.gov.lv, bet par dalību pasākumā Rīgā – līdz 16.oktobrim, savu dalību apstiprinot elektroniski uz sanita.jankovska@rpr.gov.lv vai telefoniski: 67559819.

Ar Esošās situācijas analīzi “Būvniecībā strādājošo kvalifikācijas un prasmju paaugstināšana 2020. gada enerģijas un klimata mērķu sasniegšanai” var iepazīties šeit.

 

Avots: Zemgales Plānošanas Reģions

www.lvif.gov.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *