Krievija un Somija meklē sadarbības iespējas tālākai meža nozares attīstībai

Lai pārrunātu Krievijas un Somijas ekonomiskās sadarbības iespējas meža nozarē, ar nolūku veicināt šīs tautsaimniecības jomas tālāku attīstību, 29.oktobrī Krievijā norisinājās īpašas abu valstu starpvaldību komisijas ilgtspējīgas mežsaimniecības jautājumos darba grupas sēde. Tajā Krievijas Federālās mežsaimniecības aģentūras vadītājs Viktors Masļakovs uzsvēra abu valstu sadarbības attīstības un speciālistu apmaiņas nozīmību. Atsevišķi plašāk tika skatīti jautājumi par Krievijas meža politikas pilnveidošanu, kā arī pausta cerība, ka līdzīgas tikšanās sekmēs ilgtspējīgas meža nozares attīstību abās valstīs.

Meža nozare šobrīd meklē jaunas iespējas tās tālākai attīstībai. Un ilgtspējīgai mežu apsaimniekošanai ir svarīga nozīme ekonomikā un sociālajā attīstībā. Somijas pārstāvjiem tikšanās laikā bija iespēja iepazīties ar meža apsaimniekošanas metožu attīstību Krievijā, privātās un publiskās partnerības principiem meža infrastruktūras objektu būvniecībai, koksnes dziļās pārstrādes investīciju projektiem, tehniskās bāzes modernizācijas programmu meža ugunsdzēsības dienestos un jaunizveidotajiem meža selekcijas centriem. Darba grupas caurskatīto tēmu vidū bija arī meža ekonomika, meža apsaimniekošana un bioenerģētika. Abas puses uzsvēra sadarbības attīstības nozīmīgumu arī zinātniskajā sfērā, kas ļautu rast jaunus tehnoloģiskos risinājumus. Savukārt Somijas delegācijas vadītājs Juha Ojala klātesošos iepazīstināja ar jauno mežsaimniecības organizatorisko struktūru, kas stāsies spēkā ar 2013.gadu. Detalizētāk tika izklāstīts par Somijā notiekošajām reformām meža sektorā un valdības īstenotajiem pasākumiem komercdarbības stimulēšanai, kuru vidū ir elektroniskie pakalpojumi biznesa attīstībai, informācijas plūsmas nodrošināšana par situāciju koksnes produktu tirgos, kā arī cita veida pasākumi mežu apsaimniekošanas un uzņēmējdarbības veicināšanai. Somijas valdībā tiek gatavoti arī nopietni soļi, lai radītu labvēlīgus apstākļus investīciju piesaistei, bioenerģijas ražošanai, meža infrastruktūras attīstībai un normatīvās vides pilnveidošanai.

Darba grupas sēdē eksperti ziņoja par dažādu abu valstu sadarbības virzienu attīstību. Pēdējo pāris gadu laikā pieredzes apmaiņas nolūkos no dažādiem Krievijas reģioniem Somiju apmeklējušas vairākas ekspertu grupas un sagatavoti vairāki kopprojekti bioenerģētikā, meža ceļu būvniecībā, bioekonomikā u.tt. Tāpat darba grupu vadītāji sanāksmē izklāstīja par sadarbību meža izmantošanā un kopšanas ciršu veikšanā, meža atjaunošanā un stādāmā materiāla audzēšanu ar slēgto sakņu sistēmu, kā arī par ‘zaļās ekonomikas’ attīstību mežsaimniecībā, kas ir abu valstu interesēs.

 

Avots:www.rosleshoz.gov.ru

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *