Nozaru asociācijas iepazīstina ar enerģētikas ilgtermiņa stratēģiju

Ar mērķi nodrošināt atklātu, strukturētu dialogu un viedokļu apmaiņu par izstrādātajām vadlīnijām enerģētikas politikas plānošanai laika periodā līdz 2030.gadam „Enerģētikas ilgtermiņa stratēģija 2030 – konkurētspējīga enerģētika sabiedrībai”, Ekonomikas ministrija (EM) īsteno tikšanos ciklu ar visām iesaistītajām pusēm – enerģētikas nozari, uzņēmējiem, iedzīvotājiem un arī zinātniekiem.

Stratēģijas galvenais mērķis ir nodrošināt pozitīvu enerģētikas sektora ietekmi uz Latvijas ekonomiku, bet kā divi apakšmērķi ir izvirzīta energoapgādes drošība un enerģijas ilgtspēja. Ņemot vērā, ka Stratēģija 2030 noteiks ilgtermiņa virzienu, kādā dosimies gan energoapgādes drošībā, konkurētspējā, energoefektivitātē un arī zaļās enerģijas lietošanā, Ekonomikas ministrijai ir svarīgi skaidrot sabiedrībai piedāvāto redzējumu, vienlaikus apzinot dažādu ekonomikas nozaru asociāciju viedokli un vērtējumu.

Līdz šā gada novembra vidum EM turpinās tikties ar nozaru nevalstiskajām organizācijām, lai iepazīstinātu ar Stratēģiju 2030, tās mērķiem, enerģētikas sektora attīstības scenārijiem, turpmāko rīcību Stratēģijā 2030 noteikto pasākumu īstenošanai un izvirzīto mērķu sasniegšanai. Paredzētas tikšanās ar Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociāciju, Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņēmumu asociāciju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Kokrūpniecības federāciju.

Jau šī gada sākumā Ekonomikas ministrija izveidoja diskusiju vietni internetā (http://wiki.em.gov.lv/wiki/), kurā ikviens, kam rūp Latvijas enerģētikas politikas attīstība, var iepazīties ar ministrijas izstrādāto Stratēģiju 2030, dodot savu ieguldījumu Latvijas ilgtermiņa enerģētikas politikas veidošanā.

 

Avots:www.em.gov.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *