Plāno veicināt parku un mežaparku ierīkošanu pašvaldību mežos

Zemkopības ministrijas izstrādātais noteikumu projekts “Noteikumi par parku un mežaparku izveidošanu mežā un to apsaimniekošanu”, ko nākamnedēļ plānots skatīt valsts sekretāru sanāksmē, paredz noteikt kārtību, kā mežā izveidojami parki un mežaparki, un kāda būs kompensāciju aprēķināšanas sistēma par iespējamiem saimnieciskās darbības ierobežojumiem izveidotajos mežaparkos.

Kā norādīts Zemkopības ministrijas skaidrojumā, pārsvarā šie noteikumi tiks piemēroti pašvaldību īpašumā esošajiem mežiem.

Noteikumu projekts paredz, ka parkus un mežaparkus pašvaldība izveido saskaņā ar teritorijas plānošanas dokumentiem, savukārt par attiecīgu ieceri pašvaldībai būs jārīko sabiedriskā apspriešana. Ja plānotā parka vai mežaparka teritorijas nepiederēs pašvaldībai, tā ar zemes īpašnieku slēgs attiecīgu vienošanos par zemes vienības iekļaušanu parka vai mežaparka teritorijā. Noteikumu projekts arī nosaka, kuros gadījumos parka veidošanā ir pieaicināmi sertificētu sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperti un kuros gadījumos jāpieaicina arborists jeb kokkopis, lai sniegtu koku stāvokļa novērtējumu.

Mežaparkam var noteikt funkcionālo zonējumu, paredzot dabas aizsardzības zonu, rekreācijas zonu un neitrālo zonu. Funkcionālajās zonās var noteikt atšķirīgus apsaimniekošanas nosacījumus. Noteikumu projekts arī nosaka, kuros gadījumos mežaparkā var neattiecināt vispārējos koku ciršanas, meža reproduktīvā materiāla, meža atjaunošanas un ieaudzēšanas noteikumus. Lai piemērotu atšķirīgus (specifiskus) meža apsaimniekošanas noteikumu, izstrādājams meža apsaimniekošanas plāns, ko apstiprina pašvaldība.

Projekts paredz arī iespējamos kompensācijas veidus par mežsaimnieciskās darbības aprobežojumiem mežaparkā. Kompensācijas veidi ir ikgadēja atlīdzība par negūto peļņu no mežsaimnieciskās darbības un zemes atpirkšana. Par kompensācijas veidu pašvaldības vienojas ar zemes īpašnieku pirms lēmuma par mežaparka izveidošanu pieņemšanas.

Noteikumu projekts attiecas uz pašvaldībām un meža īpašniekiem, kuru zemes īpašumus platības ir plānots iekļaut parka vai mežaparka teritorijā. Pēc Valsts meža dienesta datiem, valstī ir 150 000 – 160 000 meža īpašnieku.

 

Raksts:”Ar jauniem noteikumiem plāno veicināt parku un mežaparku ierīkošanu pašvaldību mežos”, reģionālais portāls “rekurzeme.lv”, 14.11.2012.

Avots:www.rekurzeme.lv

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *