Uzsākta dalībnieku reģistrācija Baltijas jūras reģiona konferencei 2013

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” informē, ka sākusies reģistrācija uz sadarbībā ar Nordic Forestry CAR-ES un EFI organizēto Baltijas jūras reģiona konferenci “Starpnozaru pētījumi mežu sociālekonomiskās vērtības paaugstināšanai”, kas notiks 2013. gada 10. – 12. jūnijā Latvijā.

LVMI “Silava” un citas zinātniskās pētniecības organizācijas Baltijas jūras reģionā ir iesaistījušās vairākos nacionālos un starptautiskos projektos, kuros galvenie izpētes jautājumi ir dažādi mežu sociāli – ekonomiskās vērtības aspekti, turklāt šajos projektos tiek īstenota cieša sadarbība ar uzņēmumiem, nevalstiskajām organizācijām un universitātēm. Intensīvāks zinātniskais dialogs un informācijas apmaiņa palīdzētu stiprināt sadarbību, identificēt nozīmīgākos tēmas aspektus un nodrošināt pamatu turpmākai kopīgai pētnieciskajai darbībai. Šādi jautājumi līdz šim aplūkoti tikai nedaudzos starptautiskos pasākumos.

Konferencē tiks aplūkoti temati, kas saistīti ar ekosistēmu precēm un pakalpojumiem, īpašu uzmanību pievēršot mežu ekonomiskajai vērtībai un tādiem apsaimniekošanas paņēmieniem, kas palīdzētu nodrošināt meža resursu ilgtspējīgu izmantošanu, koncentrējoties arī uz meža ekosistēmu spēju nodrošināt tādus labumus, kā, piemēram, tīru ūdeni, oglekļa piesaisti un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Pasākuma mērķis ir veicināt zinātnisko dialogu starp meža nozares un saistīto nozaru pārstāvjiem Baltijas jūras reģionā, kā arī veidot starptautisku platformu plašai starpnozaru sadarbībai un informācijas apmaiņai starp kaimiņvalstīm, iesaistot ne tikai zinātniekus, bet arī rūpniecības, nevalstisko organizāciju un valdības iestāžu pārstāvjus, meža un saistīto specialitāšu studentus.

Konferences dalībniekiem tiks piedāvāta iespēja iesniegt uz prezentāciju materiāliem balstītus zinātniskos rakstus publicēšanai žurnālos “Baltic Forestry” un “Mežzinātne”.

Konferences tēmas:

  • Meža ekosistēmu preču un pakalpojumu ekonomiskā vērtība, tās paaugstināšanas paņēmieni.
  • Ilgtspējīga meža apsaimniekošana racionālai un efektīvai meža resursu un produktu izmantošanai.
  • Meža apsaimniekošana, ņemot vērā vides pakalpojumus.

 

Raksts: “Uzsākta dalībnieku reģistrācija Baltijas jūras reģiona konferencei 2013”, LVMI “Silava”, publ. 10.12.2012.

Avots: http://www.silava.lv/73/section.aspx/285

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *