Sniegs un apledojums uz kokiem radījis būtiskus postījumus jau decembrī

Sākoties decembrim, būtiski postījumi mežaudzēm lielās platībās klimatisko apstākļu ietekmē nodarīti Latgalē. Sasalstošs lietus izveidojis apledojumu uz koku zariem, tādējādi noliecot pie zemes lapu koku jaunaudzes, ieliecot vidēja vecuma kokus un laužot visu vecumu priežu zarus.

Šādi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi izveidojušies vairākus desmitus kilometru platā joslā no Rēzeknes – Balvu šosejas virzienā uz austrumiem. Šajā teritorijā ir cietušas visas jaunaudzes, vidēja vecuma audzes un visa vecuma priežu meži. Biezā ledus kārta, kas izveidojusies uz koku stumbriem un zariem, ir noliekusi pie zemes lapu koku jaunaudzes. Apledojums lauž zarus visu vecumu priežu audzēs, kā arī daļa koku ir ieliekti. Visizturīgākie šajos klimatiskajos apstākļos ir lielie koki un egļu audzes.

SIA „Latvijas Finieris Mežs” valdes priekšsēdētājs Žanis Bacāns stāsta, ka uzņēmumam Latgalē ir lielas bērzu plantāciju platības, kas šajos apstākļos ir noliektas pie zemes. Bacāns skaidro, ka šobrīd ir grūti novērtēt, vai jaunaudzes spēs atliekties vai ies bojā. Viss atkarīgs no laika apstākļiem – ja uznāks atkusnis ar lietu, tad bērzi varētu veiksmīgi atliekties, taču, ja turpinās snigt, tad zari un koki tiks lauzti vēl vairāk. Bacāns stāsta, ka pirms diviem gadiem, kad bija līdzīgi klimatiskie apstākļi un jaunaudzes tika noliektas, liela daļa jaunaudžu pavasarī pēc atkušņa veiksmīgi atliecās un zaudējumi nebija tik lieli. Arī Kurzemē atsevišķās vietās notiek elektrolīniju atbrīvošana no bīstamajiem kokiem, taču lielās platībās bojājumi nav konstatēti.

Šajā situācijā meža īpašniekiem savu iespēju robežās vajadzētu apsekot savus īpašumus divu būtisku iemeslu dēļ. Pirmkārt, jāapzina situācija tajos mežos, caur kuriem iet elektrolīnijas un tajos notiek līniju atbrīvošanas darbi no kokiem. Otrkārt, lai novērtētu bojājumus mežā un plānotu bojāto koku izvākšanu pēc iespējas drīzākā laikā, lai koki nezaudētu atlikušo ekonomisko vērtību. Piemēram, ja kokam ir nolauzta galotne, no tā vēl var iegūt vērtīgus sortimentus, ja to dara savlaicīgi. Tāpat ir svarīgi savlaicīgi izvākt bojātos kokus, lai iestājoties pavasarim novērstu kaitēkļu savairošanās draudus.

 

Raksts: “Apledojums uz kokiem posta mežus Latgalē”, Meža īpašnieku biedrība, publ. 10.12.2012.

Avots: www.mezaipasnieki.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *