Meža īpašnieki joprojām var pieteikties ES finansējuma saņemšanai

Lai palielinātu meža ekonomisko vērtību, nodrošinot tā ilgtspējīgu apsaimniekošanu, meža īpašniekiem joprojām ir iespēja pieteikties atbalsta saņemšanai pasākuma “Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” ietvaros. Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta operatīvo informāciju kopš 2010.gada janvāra, kad tika uzsākta pieteikumu projektu pieņemšana šī atbalsta saņemšanai, pasākumā līdz 2013.gada 2.janvārim reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs iesniegti 3204 projekti. Pieteikto projektu kopējais publiskais finansējums ir 5 077 866,07 latu, kas ir 63,47 % no kārtā atvēlētā publiskā finansējuma. Respektīvi, pieejamā publiskā finansējuma atlikums vēl ir 2 922 133,93 latu.

Tāpat joprojām turpinās projektu iesniegumu pieņemšana aktivitātē “Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto postījumu vietās”. Kopš 2010.gada oktobra līdz šā gada 2.janvārim reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs šajā pasākumā atbalsta saņemšanai iesniegti 190 projekti ar kopējo pieprasīto attiecināmo kopsummu 497 715,74 lati, kas ir 49,77 % no kārtā atvēlētā publiskā finansējuma.

Pasākumu ietvaros tiek atbalstīta jaunaudžu kopšana, mazvērtīgu mežaudžu nomaiņa, kā arī jaunu instrumentu un aprīkojuma, kas paredzēts jaunaudžu kopšanai un mazvērtīgu mežaudžu nomaiņai, iegāde. Detalizētāka informācija par pieteikšanos finansējuma saņemšanai, projektu atlases kritērijiem, atbalsta apmēriem, saistošo likumdošanu u.c. interesējošiem jautājumiem pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā: http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/.

 

Avots: Lauku atbalsta dienests

Papildus informācija: http://www.abmezi.lv/?cat=27

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *