Sāks preventīvas kokapstrādes, mēbeļu un mežizstrādes uzņēmumu pārbaudes

Šogad jau septīto gadu Valsts darba inspekcija (turpmāk – Darba inspekcija) veiks preventīvu kokapstrādes, mēbeļu ražošanas un mežizstrādes nozares uzņēmumu pārbaudi. Tās mērķis ir izvērtēt faktiskos darba apstākļus uzņēmumos, pievēršot uzmanību biežajiem nelaimes gadījumiem darbā un nereģistrētās nodarbinātības problēmai, kā arī informēt darba devējus par būtiskākajām prasībām darba aizsardzības jomā. Preventīvās pārbaudes ilgs no 4. līdz 28. februārim.

Pēc Darba inspekcijas operatīvās informācijas 2012.gadā kokapstrādes un mēbeļu ražošanas nozarē reģistrēti 153 nelaimes gadījumi, kuros 2 darbinieki gāja bojā, bet 22 guva smagas traumas, bet mežizstrādes nozarē notikuši 24 nelaimes gadījumi, kuros 4 darbinieki gāja bojā, bet 6 guva smagas traumas.

Darba inspekcija preventīvo pārbaužu laikā secinājusi, ka darba vide kokapstrādes, mēbeļu ražošanas un mežizstrādes nozares uzņēmumos mēdz būtiski atšķirties. Ir uzņēmumi, kuros ir modernas tehnoloģijas un sakārtota darba aizsardzības sistēma, bet tāpat ir darba devēji, kas darbiniekiem nenodrošina veselībai un dzīvībai drošus darba apstākļus, ar viņiem neslēdzot arī rakstveida darba līgumus. Darba inspekcijas dati liecina, ka 2009.gadā kokapstrādes, mēbeļu ražošanas un mežizstrādes nozares uzņēmumos tika atklāti 144 bez rakstveida darba līgumu strādājošo, bet 2012.gadā – 314 nereģistrēti nodarbinātas personas. Šāda situācija galvenokārt saistāma ar Darba inspekcijas mērķtiecīgāku augsta riska uzņēmumu atlasi un to pārbaudi.

Arī šajā gadā, veicot apsekojamo uzņēmumu atlasi, Darba inspekcija primāri vērtēs potenciālo nelaimes gadījumu un nereģistrētās nodarbinātības risku pārbaudāmajos uzņēmumos. Tāpat tiks apmeklēti uzņēmumi, kuros preventīvās pārbaudes nav veiktas iepriekšējos gados. Apmeklējot uzņēmumu, inspektori pārbaudīs, vai darba vide ir droša, ir veikts darba vides risku novērtējums un veikta darbinieku apmācība, kā tiek ievērotas darba aizsardzības prasības darba vietās, strādājot ar darba aprīkojumu, individuālo aizsardzības līdzekļu un drošības zīmju lietošanu u.c. būtiskas darba aizsardzības prasības.

Lai informētu sabiedrību par biežākajiem kokapstrādes, mēbeļu ražošanas un mežizstrādes nozares uzņēmumos novērotajiem pārkāpumiem, kas ļauj gan darba devējiem, gan nodarbinātajiem izvērtēt, vai viņu uzņēmumos nav līdzīgas problēmas, fotogrāfijas ar aprakstiem par konstatētajiem pārkāpumiem tiks publicētas portālā www.latforin.lv.

 

Avots: Valsts darba inspekcijas preses relīze “Šodien sākas preventīvas kokapstrādes, mēbeļu ražošanas un mežizstrādes nozares uzņēmumu pārbaudes”, publ. 04.02.2013.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *