Apstiprinātas 2014.-2020. gada ES fondu investīciju prioritātes

Ministru kabineta sēdē š.g. 29. janvārī tika apstiprinātas Eiropas Savienības (ES) fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda investīciju prioritātes.

„Šodien valdībā apstiprinātās nākamo septiņu gadu ES fondu investīcijas ir pirmais nozīmīgais solis 2014.-2020. gada plānošanas perioda sagatavošanas darbu veikšanai. Tagad ir skaidri noteikti investīciju mērķi, un atliek veikt kvalitatīvu fondu plānošanas darbu gan ministrijās, gan konsultējoties ar nevalstiskajiem, reģionālajiem un sociālajiem partneriem, lai nākamo gadu ieguldījumi dotu maksimālu atdevi visās noteiktajās jomās,” rezumē finanšu ministrs Andris Vilks.

Nākamo septiņu gadu ES fondu tematiskie mērķi būs: nostiprināt pētniecību, tehnoloģiju attīstību un inovāciju; uzlabot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pieejamību, izmantošanu un kvalitāti; uzlabot mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēju; atbalstīt pāreju uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni visās nozarēs; veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, riska novēršanu un pārvaldību; aizsargāt vidi un veicināt resursu efektivitāti; veicināt ilgtspējīgu transportu un novērst trūkumus galvenajās tīkla infrastruktūrās; veicināt nodarbinātību un atbalstīt darbaspēka mobilitāti; veicināt sociālo iekļaušanu un apkarot nabadzību; ieguldīt izglītībā, prasmēs un mūžizglītībā; uzlabot institucionālās spējas un efektīvu valsts pārvaldi. Visiem ES fondiem paredzēta arī tehniskā palīdzība fondu vadības nodrošināšanai.

Pamatojoties uz Nacionālā attīstības plāna (NAP) prioritātēm, rīcības virzieniem un uzdevumiem un to indikatīvo finansējuma apmēru, šobrīd veikts indikatīvs finansējuma sadalījums starp ES regulu priekšlikumos definētajiem tematiskajiem mērķiem. Tam izmantots NAP noteiktais finansējuma apjoms ERAF, ESF un KF 3,095 miljardu latu un ELFLA un EJZF 0,802 miljardu latu apmērā. Tomēr precīzu Latvijai pieejamo ES fondu finansējuma apjomu 2014.-2020. gadam noteiks ES daudzgadu budžeta sarunu iznākums, kas gaidāms šā gada pirmajā pusē.

Turpmāk Finanšu ministrija par aktualitātēm, gatavojoties ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodam, informēs kārtējā ceturkšņa informatīvajā ziņojumā par ārvalstu finanšu resursu apguvi.

 

Raksts: “Apstiprinātas 2014.-2020. gada ES fondu investīciju prioritātes”, Sanda Rieksta, Finanšu ministrija, publ. 29.01.2013

Avots: www.mk.gov.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *