Meža infrastruktūra ir būtisks priekšnosacījums augstākai meža vērtībai

LLU Meža fakultātē 13. februārī notika kārtējā AS „Latvijas valsts meži” (LVM) ekspertu vieslekcija – šoreiz – par meža ceļu stāvokli un attīstības perspektīvām.

Kā pastāstīja LVM struktūrvienības Mežsaimniecība, Meža infrastruktūra direktors Indris Stulpāns, AS „Latvijas valsts meži” ir viens no lielākajiem meža nozares uzņēmumiem, kas apsaimnieko 1,62 milj. ha lielu teritoriju, tai skaitā 1,59 milj. ha meža zemes. Lai nodrošinātu labāku meža apsaimniekošanu, tiek uzturēti un attīstīti meža autoceļi. Jo labāk attīstīta meža infrastruktūra, jo mazākas ražošanas izmaksas. Autoceļu tīkla izveide uzsākta 2002. gadā, savukārt Meža infrastruktūras pārvaldība izveidota 2005. gada 1. jūlijā, lai realizētu meža autoceļu tīkla attīstību un meža meliorācijas sistēmu atjaunošanu.

LVM struktūrvienības Mežsaimniecība, Meža infrastruktūra direktors uzsvēra, ka ir svarīgi būvēt jaunus un uzturēt esošos meža autoceļus, jo tādējādi pieaugs mežizstrādes darba ražīgums, samazināsies izmaksas un palielinoties treilēšanas attālumam, netiks degradēta meža zemsedze un augsne lielākās platībās. Jāpiebilst, ka 25 % no LVM valdījumā esošajiem mežiem atrodas uz nosusinātām augsnēm,  meliorācijas sistēmu būvniecībā tiek ieguldīti milzīgi līdzekļi.  Šajās teritorijās ir izbūvētas meža meliorācijas sistēmas, kas nodrošina koksnes pieauguma palielinājumu. Meža meliorācijas sistēmu atjaunošana un uzturēšana ļauj šo efektu saglabāt. Turpinot lekciju ar LVM meža autoceļu tīkla raksturojumu, Stulpāns sniedza arī nelielu ieskatu meža infrastruktūras attīstības vēsturē. 2009. gadā pēc inventarizācijas izveidots MAC reģistrs, kurā uzkrāta informācija par autoceļu garumu, platumu, segumu, pēdējiem veiktiem darbiem uz ceļa, aprīkojumu, ceļa stāvokli, nobrauktuvēm un apgriešanās laukumiem. Paredzēta reģistra papildināšana ar informāciju, kura ir “nepieciešama mežizstrādes un kokmateriālu transportēšanas plānošanai”.  Pašlaik meža autoceļu tīkla blīvums LVM valdījumā esošajos mežos ir 0,7 km/100 ha, kas nozīmē, ka vairāk kā 1/3 veido ceļi bez seguma.

Optimāls meža autoceļu blīvums ir būtisks priekšnosacījums meža vērtības palielināšanai. Palielinot meža autoceļu blīvumu, palielinās meža apsaimniekošanas efektivitāte. Pēc meža ceļu projektēšanas, būvniecības un ikdienas uzturēšanas procesu raksturošanas, lektors nobeidza lekciju ar inovāciju izmantošanu LVM. Nākamā AS „Latvijas valsts meži” pārstāvja lekcija LLU Meža fakultātē paredzēta 26. februārī.

 

Raksts: “I.Stulpāns: “Meža infrastruktūra ir būtisks priekšnosacījums meža vērtības palielināšanai””, Jeļena Rūba, LLU Meža fakultāte, publ. 14.02.2013.

Avots: http://www.mf.llu.lv/?fid=729

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *