Šogad tautsaimniecības pamatnozarēs prognozēti lēnāki izaugsmes tempi

2013.gadā izaugsme Latvijas tautsaimniecības pamatnozarēs, sagaidāms, turpināsies, tomēr pieauguma tempi būs nedaudz lēnāki nekā 2012.gadā, teikts Ekonomikas ministrijas (EM) sagatavotajā informatīvajā ziņojumā par makroekonomisko situāciju valstī.

Par ekonomikas dzinējspēku pēdējos gados ir kļuvis eksports. Preču un pakalpojumu eksporta apjomi pašlaik ir sasnieguši vēsturiski augstāko līmeni. 2011. gadā Latvijas preču un pakalpojumu eksports pieauga par 12,7%, bet 2012. gada trīs ceturkšņos, neskatoties uz saspringto ekonomisko situāciju ES, eksporta apjomi pieauga par 7,3%, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu. Arī 2013.gadā joprojām vērā ņemams ieguldījums izaugsmē būs uz eksportu vērstām nozarēm – īpaši apstrādes rūpniecībai, kur pieauguma tempi sagaidāmi augstāki nekā vidēji tautsaimniecībā. Tā kā turpmākā Latvijas tautsaimniecības izaugsme joprojām būs cieši atkarīga no eksporta iespējām, lielākais Latvijas izaugsmes risks saistīts ar globālās ekonomikas attīstību. Starptautiskais Valūtas fonds prognozē, ka 2013.gadā globālās ekonomikas izaugsme varētu būt straujāka nekā 2012.gadā, vienlaikus Eiropā tuvākajā nākotnē izaugsme būs vāja un atveseļošanās – pakāpeniska, tāpēc, sagaidāms, ka Latvijas preču un pakalpojumu eksporta apjomu pieaugums 2013.gadā būs mērenāks nekā iepriekšējos gados. Turklāt liela nozīme eksporta apjomu pieaugumā būs spējai palielināt konkurētspēju un atrast jaunas tirgus nišas. Ja līdz šim Latvijas konkurētspējas uzlabošanos pamatā noteica darbaspēka izmaksu samazināšana, turpmāk izšķiroša loma būs spējai palielināt produktivitāti.

Lielākais ieguldījums apstrādes rūpniecības apgrozījuma kāpumā 2012. gadā bija metālapstrādes, kokapstrādes, elektrisko un optisko iekārtu ražošanas, kā arī ķīmiskās rūpniecības nozarēm, kas kopā veidoja vairāk nekā 60% no visa apstrādes rūpniecības apgrozījuma kāpuma. Jāatzīmē, ka lielāko devumu apgrozījuma pieaugumā vietējā tirgū realizētajai produkcijai nodrošināja tieši kokapstrādes, kā arī nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanas nozares, kas galvenokārt skaidrojams ar būvniecības nozares atkopšanos.

Kokapstrāde ir viena no lielākajām rūpniecības nozarēm un tai ir nozīmīgs devums kopējā apstrādes rūpniecības izaugsmē. Nozare veido aptuveni piektdaļu no kopējā apgrozījuma un visām darbavietām apstrādes rūpniecībā. Šī arī bija viena no pirmajām nozarēm, kur pēc apjomīgas ražošanas apjomu krituma atsākās izaugsme, un jau 2010. gadā nozares izlaide pārsniedz pirmskrīzes līmeni. 2011. gadā izlaide pieauga par 12,6%, savukārt 2012. gada vienpadsmit mēnešos – par 6,5%, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu. Kopumā kopš 2009. gada 1. ceturkšņa kokapstrādes nozares ražošanas apjomi  pieauguši par vairāk nekā 80%, tajā pašā laikā darbavietu skaits nozarē ir pieaudzis par 17,8%.

Stabili palielinās arī kokapstrādes produkcijas apgrozījums, ko galvenokārt nosaka eksporta iespēju paplašināšanās. Nozare eksportē gandrīz ¾ no visas saražotās produkcijas, galvenokārt uz ES-15 valstīm. Eksportētās produkcijas apjomi 2011. gadā pieauga par 13%, bet 2012. gada vienpadsmit mēnešos – par 8,3%, salīdzinot ar 2011. gada vienpadsmit mēnešiem. Pieprasījums pēc kokapstrādes produkcijas palielinās arī vietējā tirgū, ko sekmē pakāpenisks aktivitāšu palielinājums būvniecības nozarē. Vietējā tirgū realizētās produkcijas apgrozījums 2012. gada vienpadsmit mēnešos bija par 8,3% lielāks nekā 2011. gada janvārī-novembrī.

Pēc būtiska ražotāju cenu pieauguma 2010. gadā un 2011. gada pirmajā pusē, turpmākais ražotāju cenu pieaugums ir bijis ļoti mērens un 2012. gada decembrī ražotāju cenas kokapstrādē bija tikai par 1,7% augstākas nekā 2011. gada decembrī.

 

Avots: “Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību”, 2012.g. decembris, Ekonomikas ministrija

http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30353

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *