Sekmēs zinātniskās izpētes mežu mērķtiecīgu izmantošanu

Šodien, 21.februārī Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātais MK noteikumu projekts “Zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas un uzraudzības kārtība” paredz zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas un uzraudzības kārtību, kā arī papildu noteikumus valsts zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanai un uzraudzībai.

Noteikumu projekts paredz, ka zinātniskās izpētes mežus veido teritorijas, kurām ir izpētes objekta vai mācību objekta statuss un uz kurām neattiecas būtiskas Meža likuma prasības, kā arī teritorijas, kuras paredzētas jaunu izpētes un mācību objektu ierīkošanai un kuras apsaimnieko saskaņā ar Meža likumu. Noteikumu projekts nosaka, ka meža nozares zinātniskajām institūcijām un mācību iestādēm iesniegumi par izpētes un mācību objekta ierīkošanu, mācību un tālākizglītības pasākumiem būs jāiesniedz Valsts meža dienestā. Noteikumu projektā ietverti arī papildu nosacījumi valsts zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanai, paredzot atbalstīt izpētes un mācību procesu. Tādējādi plānots, ka jaunā kārtība sekmēs zinātniskās izpētes mežu mērķtiecīgu izmantošanu un būs atbalsts zinātnei un izglītībai.

Zinātniskās izpētes mežus apsaimnieko pētījumu veikšanai, ilglaicīgai zinātniskās izpētes, vides un meža monitoringa objektu ierīkošanai un uzturēšanai, kā arī mācību un tālākizglītības atbalstam meža nozares izglītības jomā. Pētījumus zinātniskās izpētes mežos veic Latvijas Valsts mežzinātnes institūta „Silava”, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta un Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes  zinātnieki un pētnieki (apmēram 50 cilvēku). Meža izglītības jomā zinātniskās izpētes mežus izmanto ap 300 studentu un 15 mācībspēku gadā no Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes, kā arī Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes un Ģeogrāfijas un Zemes dzīļu fakultātes.

Noteikumu projekts stāsies spēkā pēc tā izskatīšanas valdībā un publicēšanas oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv.

 

Raksts: “Sekmēs zinātniskās izpētes veikšanu meža nozarē”, Viktorija Kalniņa, ZM, publ. 21.02.2013

Avots:www.zm.gov.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *